h

Open Fractieoverleg

14 april 2013

Open Fractieoverleg

Donderdag 18 april hebben we weer een open fractievergadering voor alle leden en sympathisanten. Dit keer gaat het over de Voorjaars Nota.

Tijdens deze bijeenkomsten een keer per maand bespreken wij de onderwerpen die op de agenda staan voor de komende raadscommissievergaderingen, de voorbereidingen van de raadsvergadering. Met Voorjaarsnota geeft de raad het college richtingen mee voor de gemeentebegroting voor 2014.

De vergaderstukken kunt u vinden via deze link https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Brede-commissievergadering/2013/23-april/19:30/. De vergadering is donderdag 18 april om 20.00 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis. Dat is aan de linkerzijde van het gemeentehuis, als u bij die deur bent, belt u aan en wij openen de deur. Hopelijk zien wij elkaar op de vergadering.

U bent hier