h

Fractie

Stijn van den Brekel

Fractievoorzitter

013-5342970

0643414452

Portefeuille: Algemene zaken, veiligheid, zorg, ouderen, gehandicapten en jeugdbeleid, onderwijs en sport

Deborah Eikelenboom

Raadslid

0135347492

Portefeuille: sociale zaken (werktoeleiding en armoede beleid), integratie, volkshuisvesting, openbare ruimte, verkeer, natuur en duurzaamheid

Jan van den Brekel

Burgerlid

013-5342970

0613562559

Portefeuille: economie, recreatie, cultuur en erfgoed

Varno Morseld

Burgerlid

013 – 5347801

U bent hier