h

Welkom mensen

Welkom op de website van SP Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

Voor contact kunt u ons bellen 013-5342970 of mailen goirle@sp.nl of kijk bij fractie voor onze gemeenteraadsleden.

20 november 2023

Woningnood oplossen voor iedereen

Foto: SP

We maken een einde aan de woningnood. Een ministerie van wonen krijgt regie over de huisvesting en maakt een nationaal bouwplan voor de bouw van voldoende duurzame en betaalbare woningen voor iedereen. Dit wordt niet meer overgelaten aan de markt. Speculanten en investeerders die volkshuisvesting blijven zien als een middel om rijk te worden, pakken we harder aan. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand. Op deze manier maken we woonruimte voor jongeren en starters en voor mensen met een beperking, Het beleggen in vastgoed pakken we aan door een ‘woonplicht’ in te voeren bij alle woningen (zodat je ook echt in een huis moet gaan wonen) en hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis. Mede door speculatie met grondprijzen is de grond veel te duur geworden. We stellen daarom voorwaarden aan ontwikkelaars die grond willen kopen om te bouwen. De hypotheekrenteaftrek moet er zijn om een huis te kunnen kopen en moet niet een ‘villasubsidie’ zijn voor de rijken. Voor huizen met een aankoopwaarde tot de nationale hypotheekgarantie (momenteel 405 duizend euro) laten wij alles hetzelfde. Daarboven schaffen we deze renteaftrek af.

Lees verder
20 november 2023

Gelijkwaardiger inkomen en winst

Foto: SP

De SP is opgericht om ongelijkheid te bestrijden, niet de markt en de overheid maar de mensen zijn de oplossing. 

Lees verder
15 november 2023

Betaalbare zorg

Foto: SP

We willen de kosten eerlijker verdelen en dat niet de lasten alleen bij zorgbehoevende ligt. Daarom moet de eigen risico naar 0 en de zorgpremie inkomensafhankelijk worden. Hierdoor is de zorgtoeslag overbodig. Daarnaast moeten de tandarts, de ggz en de fysiotherapie geheel vergoed worden. Doordat zorgverzekeraars niet meer op prijs hoeven concurreren, kan overgegaan worden naar een Nationaal zorgfonds. Door een zorgfonds hoeven zorgverleners niet met verschillende zorgverzekeraars te onderhandelen en zij stellen de zorg vast, niet de verzekeraars. Wij willen het vertrouwen herstellen in zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen, waarmee wij de hoge uitstroom tegen willen gaan. Daarnaast krijgen ze meer zeggenschap en invloed om onnodige regels te schrappen.

Lees verder
8 november 2023

SP Tweede Kamerlid Bart van Kent in actie tegen huisvesting arbeidsmigranten in Riel

Foto: SP

Aankomende donderdag 9 november om 14:30 komt SP Tweede Kamerlid Bart van Kent naar Riel om steun op te halen voor het manifest tegen de arbeidsmigratie-industrie. In dit manifest wordt verzet uitgesproken tegen de manier waarop arbeidsmigranten in Nederland vaak worden behandeld en tegen de komst van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij kleine kernen. Met dit manifest hoopt de SP de druk op andere politieke partijen te vergroten om de kant te kiezen van bewoners van kleine kernen die door het hele land in actie komen tegen de komst van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees verder
4 november 2023

SP Tweede kamerleden van Kent en Meijer 9 november naar Riel

Foto: SP

Donderdag 9 november om 14.30 uur zijn de nummer 3 Bart van Kent en nummer 10 Bastiaan Meijer van de SP bij de Rielseweg 810 Tilburg. Daar houden ze een toespraak over arbeidsmigratie. Ook natuurlijk wat wij willen doen om de lasten te verminderen en lusten te verbeteren.

Lees verder
20 juli 2023

Zorgbuurthuis iets voor Riel en Goirle?

Ondertussen nu het merendeel van de politiek in Goirle en Den Haag vooral met zichzelf bezig zijn, verliezen wij de gemeenschap niet uit het oog. Nadat uit ons onderzoek in Riel bleek was dat er grote behoefte is aan een kleinschalig bejaardenhuis oftewel het zorgbuurthuis. Omdat veel ouderen uit Riel, in hun vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, zodat eenzaamheid en de negatieve gevolgen daarvan voorkomen worden. Een zorgbuurthuis is misschien een doeltreffend medicijn tegen eenzaamheid.

Lees verder
29 april 2023

SP reageert op situatie politiek Goirle

Wij hebben even pauze genomen maar hebben de politiek gevolgd. De onenigheid in de raad over bijvoorbeeld de nieuwe wethouder en het arbeidsmigranten hotel nabij Riel wat ook voor ons te kolossaal is.Te beginnen met de leefbaarheid van Riel .Er zijn nu helemaal geen voorzieningen voor de arbeidsmigranten die er al wonen en door te weinig wijkagenten is er nauwelijks handhaving, dat geldt ook voor andere overlast in Riel en Goirle. Dus ons verbaasd het  dat er raadsleden zijn die het probleem niet begrijpen of zien, dan heb je dus nooit met de Rielenaren echt gesproken. Dan de onenigheid in de coalitie en vervolgens de val. voor een partij lijkt het meer te draaien meer om poppetjes en partijpolitiek dan de inhoud en bestuurbaarheid van deze gemeente. Wat het vertrouwen in de politiek geen goed doet.. Het is begrijpelijk dat LRG de stekker eruit trok door de lange onenigheid.  Coalitievorming met een onafhankelijke informateur is een goede zet , dat hebben wij ook altijd gepleit. Het is verbijsterend dat de zwarte Piet alleen naar de PAG gaat. Ons advies ga voor de inhoud en niet voor de kinderachtigheid die wel of niet als wethouder .Wij gaan voor de inhoud en de menswaardigheid, daarom willen wij dat onze partij weer actief wordt voor onze gemeente en haar inwoners Dat willen we samen doen met onze leden, nieuwe leden of mensen die willen samenwerken natuurlijk .Met een sociale groet,Stijn van den BrekelVoormalig fractievoorzitter SPgoirle@sp.nl

Lees verder
3 april 2022

SP neemt afscheidt

De gemeentenraad van Goirle  nam  op 29 maart  2022 afscheid van SP raadsleden Stijn van den Brekel en Deborah Eikelenboom. Zie link:

Lees verder
12 maart 2022

Sp stemadvies

Wij als SP doen dit keer niet mee, maar willen onze kiezers een stemadvies meegeven. Goirle ligt nog steeds in ons hart. Wij hopen over vier jaar weer. Wij beoordelen het wat de partijen in de raad gedaan hebben. Gezond verstand niet al is de lijsttrekker geen onbekende in de politiek van Goirle.

Lees verder
12 maart 2022

Succes voor SP met groenere tuinen Bakertand

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de SP 8 maart nog een succes waarbij de huizen die grenzen aan de openbare ruimte in de Bakertand de erfafscheiding groen moeten zijn. Het gaat er dan om dat erfafscheidingen in de vorm van hagen of struiken of eventueel een open hekwerk met klimplanten bestaan. Dit om de biodiversiteit te bevorderen en verhitting in de nieuwe wijk te beperken.

Lees verder

Pagina's