h

Welkom mensen

Welkom op de website van SP Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

Voor contact kunt u ons bellen 013-5342970 of mailen goirle@sp.nl of kijk bij fractie voor onze gemeenteraadsleden.

26 mei 2024

Leve streeklandbouw!

Foto: SP

Kent u landbouw gebieden die oranje kleuren? Dat zal waarschijnlijk glyfosaat zijn. Een pesticiden wat slecht is voor mens en insecten. Dit landbouwgif evenals andere dragen bij aan de massale insectensterfte, wat indirect door voedseltekort voor vogelsterfte zorgt en de natuur schaadt. Bijen- en andere insectensterfte wordt tegengegaan door gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Het gebruik van pesticiden komt doordat de huidige EU-landbouw beleid en subsidies gericht zijn op productievergroting en export. De subsidie moet juist boeren steunen om te verduurzamen en te overleven.

Lees verder
26 mei 2024

Arbeidsmigratie probleem voor heel Europa

Foto: SP

De arbeidsmigratie effecten zijn zichtbaar in Riel, overlast en met de komst van een arbeidsmigranten hotel voor 366 arbeiders op de grens met Tilburg komt er druk op onze publieke voorzieningen en volkshuisvesting. Het remt ook de ontwikkeling van de lonen hier. Dit probleem is niet van de laatste tijd. De oorzaak is de ongecontroleerde arbeidsmigratie veroorzaakt door het grenzeloze vrije verkeer van personen, dit moet worden bestreden door de interne markt te beteugelen. Op dit moment vormen arbeidsmigranten veruit het grootste deel van de migranten die het land binnenkomen.

Lees verder
25 mei 2024

Bus(halte) weg door EU

Foto: SP

Het komend kabinet is van plan de busverbindingen te versterken in landelijk gebied. Hoe ze dat willen doen, blijft helaas uit. Wij als SP hebben lokaal en in de provincie alles uit de kast gehaald om bushaltes in Goirle en in Hilvarenbeek te behouden. Het punt waar onze inspaninningen stranden is dat de provincie geen zeggenschap heeft over de busbedrijven of een hoop geld moet bijleggen voor behoud.

Lees verder
20 november 2023

Woningnood oplossen voor iedereen

Foto: SP

We maken een einde aan de woningnood. Een ministerie van wonen krijgt regie over de huisvesting en maakt een nationaal bouwplan voor de bouw van voldoende duurzame en betaalbare woningen voor iedereen. Dit wordt niet meer overgelaten aan de markt. Speculanten en investeerders die volkshuisvesting blijven zien als een middel om rijk te worden, pakken we harder aan. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand. Op deze manier maken we woonruimte voor jongeren en starters en voor mensen met een beperking, Het beleggen in vastgoed pakken we aan door een ‘woonplicht’ in te voeren bij alle woningen (zodat je ook echt in een huis moet gaan wonen) en hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis. Mede door speculatie met grondprijzen is de grond veel te duur geworden. We stellen daarom voorwaarden aan ontwikkelaars die grond willen kopen om te bouwen. De hypotheekrenteaftrek moet er zijn om een huis te kunnen kopen en moet niet een ‘villasubsidie’ zijn voor de rijken. Voor huizen met een aankoopwaarde tot de nationale hypotheekgarantie (momenteel 405 duizend euro) laten wij alles hetzelfde. Daarboven schaffen we deze renteaftrek af.

Lees verder
20 november 2023

Gelijkwaardiger inkomen en winst

Foto: SP

De SP is opgericht om ongelijkheid te bestrijden, niet de markt en de overheid maar de mensen zijn de oplossing. 

Lees verder
15 november 2023

Betaalbare zorg

Foto: SP

We willen de kosten eerlijker verdelen en dat niet de lasten alleen bij zorgbehoevende ligt. Daarom moet de eigen risico naar 0 en de zorgpremie inkomensafhankelijk worden. Hierdoor is de zorgtoeslag overbodig. Daarnaast moeten de tandarts, de ggz en de fysiotherapie geheel vergoed worden. Doordat zorgverzekeraars niet meer op prijs hoeven concurreren, kan overgegaan worden naar een Nationaal zorgfonds. Door een zorgfonds hoeven zorgverleners niet met verschillende zorgverzekeraars te onderhandelen en zij stellen de zorg vast, niet de verzekeraars. Wij willen het vertrouwen herstellen in zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen, waarmee wij de hoge uitstroom tegen willen gaan. Daarnaast krijgen ze meer zeggenschap en invloed om onnodige regels te schrappen.

Lees verder
8 november 2023

SP Tweede Kamerlid Bart van Kent in actie tegen huisvesting arbeidsmigranten in Riel

Foto: SP

Aankomende donderdag 9 november om 14:30 komt SP Tweede Kamerlid Bart van Kent naar Riel om steun op te halen voor het manifest tegen de arbeidsmigratie-industrie. In dit manifest wordt verzet uitgesproken tegen de manier waarop arbeidsmigranten in Nederland vaak worden behandeld en tegen de komst van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij kleine kernen. Met dit manifest hoopt de SP de druk op andere politieke partijen te vergroten om de kant te kiezen van bewoners van kleine kernen die door het hele land in actie komen tegen de komst van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees verder
4 november 2023

SP Tweede kamerleden van Kent en Meijer 9 november naar Riel

Foto: SP

Donderdag 9 november om 14.30 uur zijn de nummer 3 Bart van Kent en nummer 10 Bastiaan Meijer van de SP bij de Rielseweg 810 Tilburg. Daar houden ze een toespraak over arbeidsmigratie. Ook natuurlijk wat wij willen doen om de lasten te verminderen en lusten te verbeteren.

Lees verder
20 juli 2023

Zorgbuurthuis iets voor Riel en Goirle?

Ondertussen nu het merendeel van de politiek in Goirle en Den Haag vooral met zichzelf bezig zijn, verliezen wij de gemeenschap niet uit het oog. Nadat uit ons onderzoek in Riel bleek was dat er grote behoefte is aan een kleinschalig bejaardenhuis oftewel het zorgbuurthuis. Omdat veel ouderen uit Riel, in hun vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, zodat eenzaamheid en de negatieve gevolgen daarvan voorkomen worden. Een zorgbuurthuis is misschien een doeltreffend medicijn tegen eenzaamheid.

Lees verder
29 april 2023

SP reageert op situatie politiek Goirle

Wij hebben even pauze genomen maar hebben de politiek gevolgd. De onenigheid in de raad over bijvoorbeeld de nieuwe wethouder en het arbeidsmigranten hotel nabij Riel wat ook voor ons te kolossaal is.Te beginnen met de leefbaarheid van Riel .Er zijn nu helemaal geen voorzieningen voor de arbeidsmigranten die er al wonen en door te weinig wijkagenten is er nauwelijks handhaving, dat geldt ook voor andere overlast in Riel en Goirle. Dus ons verbaasd het  dat er raadsleden zijn die het probleem niet begrijpen of zien, dan heb je dus nooit met de Rielenaren echt gesproken. Dan de onenigheid in de coalitie en vervolgens de val. voor een partij lijkt het meer te draaien meer om poppetjes en partijpolitiek dan de inhoud en bestuurbaarheid van deze gemeente. Wat het vertrouwen in de politiek geen goed doet.. Het is begrijpelijk dat LRG de stekker eruit trok door de lange onenigheid.  Coalitievorming met een onafhankelijke informateur is een goede zet , dat hebben wij ook altijd gepleit. Het is verbijsterend dat de zwarte Piet alleen naar de PAG gaat. Ons advies ga voor de inhoud en niet voor de kinderachtigheid die wel of niet als wethouder .Wij gaan voor de inhoud en de menswaardigheid, daarom willen wij dat onze partij weer actief wordt voor onze gemeente en haar inwoners Dat willen we samen doen met onze leden, nieuwe leden of mensen die willen samenwerken natuurlijk .Met een sociale groet,Stijn van den BrekelVoormalig fractievoorzitter SPgoirle@sp.nl

Lees verder

Pagina's