h

Welkom mensen

Welkom op de website van SP Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

Voor contact kunt u ons bellen 013-5342970 of mailen goirle@sp.nl of kijk bij fractie voor onze gemeenteraadsleden.

24 april 2020

Voorzitter SP Goirle Jan van den Brekel krijgt lintje

Foto: SP

Jan van den Brekel SP-afdelingsvoorzitter Goirle krijgt een lintje vanwege zijn inzet voor de samenleving binnen en buiten de SP. Jan is al 30 jaar mantelzorger voor zijn zoon – die lijdt aan de spierziekte Duchenne. Naast de 24 uur per dag zorg voor zijn zoon, zet hij zich sinds 2002 bij verschillende verenigingen in als vrijwilliger.

Lees verder
22 april 2020

SP trakteert zorg helden

Woensdag 22 april heeft SP Goirle Thebe thuiszorg in Goirle en Riel getrakteerd op taart en samen met SP Tilburg Sterkhuis. De SP wil hiermee deze zorghelden bedanken voor hun werk voor andere met de risico’s die er momenteel zijn met het Coronavirus

Lees verder
17 april 2020

SP solidair tijdens Corona crisis

Wij als SP zijn begaan met alle slachtoffers van de Corona epidemie die onze samenleving treft. Wij waarderen de mensen die hard werken om Nederland te genezen en draaiend te houden. Voor ons is wel duidelijk dat de beroepen in de gezondheidszorg en andere die hardwerken de waardering van nu, na de crisis moet blijven. Daarnaast waarderen wij de initiatieven uit de samenleving voor deze mensen en ook tegen de eenzaamheid die ouderen en mensen met een beperking nu treffen. Zet deze solidariteit voor elkaar voort.

Lees verder
24 februari 2020

SP haalt met de Bakertand zilver met een gouden randje

De gemeenteraad van Goirle is 18 februari JL. akkoord gegaan met de koers voor de nieuwe wijk met de naam Bakertand. De raad heeft echter besloten, tegen zin van het college, dat in de nieuwe woonwijk voldoende betaalbare huur en koopwoningen moeten komen, zo’n 40%. Daarnaast moet het groene karakter behouden blijven. Het CDA, PAG en LRG diende daar een voorstel voor in. De SP wilden een stap verder gaan door te pleiten voor 50% betaalbaar, zodat er een eerlijke verdeling ontstaat. Dat voorstel heeft het niet gehaald.

Lees verder
16 december 2019

Last van Houtstook?

De SP hoort van enkele inwoners in Riel en Goirle dat ze overlast ondervinden van houtstook. Dit kan zijn door bijvoorbeeld. barbecues, houtkachels, open vuur, vuurkorven of open haarden. Nu de winter aankomt worden open haarden en houtkachels aangestoken voor de sier of warmte, wat onbewust overlast veroorzaakt bij mensen met longziekten.

Lees verder
23 november 2019

Succesvolle Begrotingsraad voor de SP

De SP heeft de helft van de eigen en een aantal gedeelde voorstellen erdoor gekregen. Dit vond plaats tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad van Goirle, die duurde 3 dagen vanaf 12 t/m 14 november. Waarbij 55 voorstellen werden ingediend. De SP stemt in met de begroting door dit succes. Voor de meerjarenbegroting houdt de SP een slag om de arm, omdat hierin nog veel kan veranderen.

Lees verder
17 november 2019

Johanneke van Amelsfoort krijgt de Zilveren Tomaat

Foto: SP

Op de algemene ledenvergadering van SP Goirle heeft Tiny Kox Johanneke van Amelsfoort, bestuurslid en medeoprichter van SP afdeling Goirle, de zilveren tomaat opgespeld gekregen in bijzijn van haar kinderen en mede SP leden. 

Lees verder
20 oktober 2019

College, nu fatsoen tonen voor gehandicapten!

Geacht college, Mei 2016 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen van de PvdA en de SP voor een inclusie agenda, naar aanleiding van het VN- verdrag voor mensen met een beperking. In dit verdrag worden gemeente wettelijk verplicht zijn, in beleid en werkzaamheden meer rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen. De raad moet jaarlijks kijken of wij deze doelstellingen halen en hoe. Welke zaken wel of niet zijn  gerealiseerd. De gemeente overweegt deze agenda in het kader van bezuinigingen stop te zetten, terwijl het nog steeds niet in werking is gesteld. Dit voorstel is niet alleen  verwerpelijk. Dit geldt eveneens voor de bezuiniging op aangepast sporten. Mensen met een beperking wachten al te lang op meer medemenselijkheid.

Lees verder
29 september 2019

Bezuinigen, verlies de solidariteit niet

De SP keurde de invulling van het college op de meedenksessie met de inwoners 14 september af. Vanwege het onderdeel dat burgers meer moeten betalen voor voorzieningen zoals muziekschool, sport en zorg. De SP heeft tijdens de gemeenteraad van 24 september wel een poging gedaan om dat eruit te schrappen, gesteund door de PvdA en de Arbeiderspartij. Wat het niet haalde.

Lees verder
31 augustus 2019

Doe mee aan, Denk mee met Goirle

Zaterdag 14 september houdt de gemeente Goirle een meedenksessie 'Denk mee met Goirle' over de begroting voor 2020, waaraan iedere burger mag deelnemen, dus ook u. Dit is ontstaan naar dat de gemeenteraad niet kon instemmen met de plannen die het college van Goirle had voor de begroting van 2020, bijvoorbeeld de bezuinigingen op de muziekschool. Daarom besloot de raad om de mening van alle burgers te raad plegen, waar wel of niet bezuinigd op mag worden. 

Lees verder

Pagina's