h

Welkom mensen

Welkom op de website van SP Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

Voor contact kunt u ons bellen 013-5342970 of mailen goirle@sp.nl of kijk bij fractie voor onze gemeenteraadsleden.

16 februari 2021

SP stemt tegen bouwplan Leijoever

Op dinsdag 2 februari heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Goirle ingestemt met de bouw van 14 woningen aan de Leijoever in Riel, behalve de SP en de Arbeiderspartij. De SP heeft tegen gestemd omdat er weinig draagvlak bij de omwonenden is, zo’n 57 personen en het Biodiversiteitteam hebben bezwaar ingediend tegen het plan.

Lees verder
2 oktober 2020

Besouw: Geen betaalbare woningen, wel natuur inclusief

De SP heeft tijdens de gemeenteraad van 22 september tegen het bestemmingsplan Besouw gestemd, wegens het gebrek aan betaalbare woningen. De SP heeft geprobeerd het te wijzigen voor meer betaalbare woningen maar het werd niet aangenomen. Een SP- motie voor natuur inclusief bouwen voor broedplaatsen voor vogels is wel overgenomen.

Lees verder
2 september 2020

Leven Riel goed, behoefte aan meer betaalbare woningen.

De grootste behoefte in Riel zijn meer betaalbare koop of huurwoningen voor starters en senioren Dat blijkt uit de voorlopige resultaten uit de gesprekken die de SP in Riel hield in augustus. Grootste wens is er voor een zorgdorpshuis voor senioren die niet meer thuis kunnen wonen, maar wel in Riel willen blijven wonen.

Lees verder
2 augustus 2020

SP komt deze zomer naar Riel

De SP komt 4 zaterdagen in augustus bij u langs de deuren in Riel om te buurten met u vanaf 8 augustus. De SP wil zo van Rielenaren te weten komen wat er speelt en of wij zaken kunnen oppakken als SP.

Lees verder
10 juli 2020

SP: Gedroomde meedoen regeling wordt werkelijkheid

De door de SP gedroomde meedoen regeling (financiële hulp voor volwassen minima voor sport en cultuur) wordt werkelijkheid. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt 7 juli JL. in met een voorstel van het college voor de invoering van een meedoen regeling en betere en toegankelijke informatie over minimaregelingen voor minima.

Lees verder
8 juli 2020

Goirle solidair met kinderen uit Griekse vluchtelingen kampen

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft op 7 juli JL. voor een motie gestemd om in overleg met het kabinet aan te geven dat Goirle bereid is om een aantal kinderen uit de Griekse opvangkampen onderdak te bieden. De motie is van de SP, PvdA en CDA en werd gesteund door Proactief Goirle (PAG), D66, Arbeiderspartij en het VVD-raadslid Trix Vissers

Lees verder
24 april 2020

Voorzitter SP Goirle Jan van den Brekel krijgt lintje

Foto: SP

Jan van den Brekel SP-afdelingsvoorzitter Goirle krijgt een lintje vanwege zijn inzet voor de samenleving binnen en buiten de SP. Jan is al 30 jaar mantelzorger voor zijn zoon – die lijdt aan de spierziekte Duchenne. Naast de 24 uur per dag zorg voor zijn zoon, zet hij zich sinds 2002 bij verschillende verenigingen in als vrijwilliger.

Lees verder
22 april 2020

SP trakteert zorg helden

Woensdag 22 april heeft SP Goirle Thebe thuiszorg in Goirle en Riel getrakteerd op taart en samen met SP Tilburg Sterkhuis. De SP wil hiermee deze zorghelden bedanken voor hun werk voor andere met de risico’s die er momenteel zijn met het Coronavirus

Lees verder
17 april 2020

SP solidair tijdens Corona crisis

Wij als SP zijn begaan met alle slachtoffers van de Corona epidemie die onze samenleving treft. Wij waarderen de mensen die hard werken om Nederland te genezen en draaiend te houden. Voor ons is wel duidelijk dat de beroepen in de gezondheidszorg en andere die hardwerken de waardering van nu, na de crisis moet blijven. Daarnaast waarderen wij de initiatieven uit de samenleving voor deze mensen en ook tegen de eenzaamheid die ouderen en mensen met een beperking nu treffen. Zet deze solidariteit voor elkaar voort.

Lees verder
24 februari 2020

SP haalt met de Bakertand zilver met een gouden randje

De gemeenteraad van Goirle is 18 februari JL. akkoord gegaan met de koers voor de nieuwe wijk met de naam Bakertand. De raad heeft echter besloten, tegen zin van het college, dat in de nieuwe woonwijk voldoende betaalbare huur en koopwoningen moeten komen, zo’n 40%. Daarnaast moet het groene karakter behouden blijven. Het CDA, PAG en LRG diende daar een voorstel voor in. De SP wilden een stap verder gaan door te pleiten voor 50% betaalbaar, zodat er een eerlijke verdeling ontstaat. Dat voorstel heeft het niet gehaald.

Lees verder

Pagina's