h

SP voor een eerlijke overheid

11 maart 2021

SP voor een eerlijke overheid

Op 15, 16 en 17 maart mag je stemmen voor de Tweede kamer en welke kant we op moeten met ons land. Deze week behandelen we wat de SP met onze overheid wil en hoe eerlijker te maken.

De bevolking krijgt het recht om de bestuurders terug te fluiten op het moment dat die besluiten nemen die mensen niet willen. We voeren een bindend correctief referendum in op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Als verdragen worden gesloten die raken aan onze soevereiniteit, worden die in een referendum aan de bevolking voorgelegd.

Dat geldt zeker ook voor de gedupeerden van de gasboringen in Groningen, van de mijnbouwschade in Limburg en van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Een kerncentrale plaatsen in een gebied met aardbevingen is niet de oplossing. Het Huis voor klokkenluiders moet voldoende mensen en middelen hebben om maatschappelijke misstanden te onderzoeken. Alle mensen die een misstand melden kunnen financieel een beroep doen op een Fonds voor klokkenluiders.

Betere sociale voorzieningen voor politici willen we niet meer. Daarom maken we een einde aan de riante wachtgeldregeling. Ook andere bijzondere regelingen voor politici zoals de ruime vergoedingen voor reizen en verblijf. SP’ers geven al jarenlang het goede voorbeeld, zij dragen een groot deel van hun vergoedingen af en investeren dat in acties met mensen of in hulpdiensten voor mensen.

Politieke partijen dienen onafhankelijk te zijn en mogen zich niet afhankelijk maken van sponsoren die op deze wijze invloed kopen. Partijen moeten daarom volledige openheid geven over alle giften. We willen een verbod op sponsoring door bedrijven en op financiering vanuit het buitenland. Bestuurders moeten openheid geven over al hun contacten met lobbyisten. We bestrijden ondermijning van het bestuur door criminelen.

Nu hebben gemeenten grote tekorten, op jeugdzorg, WMO, het onderhoud van de buurt, of de hulp voor mensen met schulden. Veel meer geld is nodig om de gemeenten deze taken te laten uitvoeren. Dat geldt in het bijzonder voor de regio’s waar de bevolking krimpt en de voorzieningen al sterk onder druk staan.

Als jij het eens bent met onze aanpak voor een eerlijke overheid, stem SP!

Voor meer informatie over ons programma en kandidaten ga naar wwww.verkiezingen.sp.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier