h

Sp stemadvies

12 maart 2022

Sp stemadvies

Wij als SP doen dit keer niet mee, maar willen onze kiezers een stemadvies meegeven. Goirle ligt nog steeds in ons hart. Wij hopen over vier jaar weer. Wij beoordelen het wat de partijen in de raad gedaan hebben. Gezond verstand niet al is de lijsttrekker geen onbekende in de politiek van Goirle.

De gemeente staat het dichtste bij u, dus daar heeft u de meeste invloed op. Met 100 stemmen zit al iemand in de raad ongeveer. Uw heeft invloed op groen in uw buurt of verkeersveiligheid. Moet er meer betaalbaar gebouwd worden.

Ons grootste punt was armoedebestrijding. Schulden kwijtscheleden, voedselbank oprichten en meedoen regeling waar de VVD vaak alleen stond die tegen was. Om mensen te laten meedoen is ondersteuning nodig, zodat zij door geldgebrek niet afdwalen.

Wij hebben ons ingezet voor cultuur zodat door kan gaan voor iedereen, wij volgde het CDA en de PvdA hierin. Wij hebben een groot sporthart, wij wilden niet af van de subsidies voor verenigingen. Wat wel gebeurd is. We kregen hierin steun van de PvdA, LRG en de Arbeiderspartij.

Betaalbare woningbouw een ander zwaarwegend punt, want het grootste tekort is vooral in het laagste segment. In de recent goed gekeurde bouwplannen is weinig in deze klasse gebouwd. De PAG en Arbeiderspartij wilden dat er meer betaalbaar werd gebouwd.

Ons advies is dus stem links en vooral de oppositiepartijen. Wij hebben goed kunnen samenwerken met Pernell Criens van de PvdA die een sociaal hart heeft. Onze eerste keus is dus PvdA. Wij hopen dat uw vooral gaat stemmen. Succes,

Reactie toevoegen

U bent hier