h

SP voor eerlijk wonen

24 februari 2021

SP voor eerlijk wonen

Foto: SP

Op 15, 16 en 17 maart mag je stemmen voor de Tweede kamer en welke kant we op moeten met ons land. Deze week behandelen we wat de SP met wonen wil en al bereikt heeft.

De SP heeft actiegevoerd samen met huurders tegen de huurverhogingen. Een voorstel van de SP is onlangs aangenomen om de huren van mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: Al drie keer eerder werd een SP-voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren (D66) weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Dit is een eerste stap voor de SP. Voor veel huurders is de huur nu te hoog zowel in de sociale als vrije sector. Daarom is verlaging ook nodig. Daarnaast wil de SP de volgende punten realiseren.

We willen een einde maken aan de woningnood. Een nieuw ministerie van wonen krijgt de regie over de huisvesting en maakt een nationaal bouwplan, voor de bouw van duurzame en betaalbare woningen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden aan te pakken. Op deze manier kan ook extra woonruimte worden gemaakt voor jongeren en starters en voor mensen met een beperking.

Woningcorporaties worden verenigingen zonder winstoogmerk waar de huurders het voor het zeggen hebben. Zij gaan samen bepalen waar de huurgelden aan worden besteed. De verhuurderheffing en winstbelasting voor corporaties schaffen we af. Dat geld wordt geïnvesteerd in verlaging van de huren, de bouw van huizen, verduurzaming van oudere woningen.

Het beleggen in vastgoed pakken we aan door een ‘woonplicht’ (zodat je ook echt in een huis moet gaan wonen) en een hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis. Zo beschermen we ook huurders in de ‘vrije sector’. Door speculatie met de grondprijzen is grond veel te duur geworden. We stellen voorwaarden aan ontwikkelaars die grond kopen om te bouwen.

De hypotheekrenteaftrek was ooit bedoeld voor mensen met een laag inkomen om een huis te kunnen kopen, maar is verworden tot een subsidie voor de rijken, die hier nu het meeste van profiteren. Voor hypotheken tot aan 350.000 euro blijft alles hetzelfde. Daarboven beperken we de renteaftrek. Mensen die een woning kopen of verbouwen worden beschermd tegen wanprestaties, door middel van een garantie.

De energierekening moet omlaag. Dat kan door woningen beter te isoleren en collectief van zonnepanelen te voorzien. Zo worden energiekosten lager zonder dat de woonlasten stijgen. De energie is een publieke taak, we willen dan ook dat de energievoorziening in publieke handen komt. Zo voorkomen we dat duurzaam een luxeproduct wordt. We helpen eigenaren bij het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen.

Als jij het eens met onze aanpak op het gebied van wonen, stem voor eerlijk wonen SP!

Voor meer informatie over ons programma en kandidaten ga naar wwww.verkiezingen.sp.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier