h

Hallo allemaal!

Welkom op de website van de SP in Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

21 oktober 2013

SPreekuur op straat: Grote zorgen om de zorg en meer betaalbare woningen in Goirle

Op zaterdag 19 oktober stonden we met de tomatensoepexpress in het centrum van Goirle voor het spreekuur op straat. Met een heerlijk herfst zonnetje was het aangenaam vertoeven en met een kopje soep in de hand gingen we met mensen in gesprek over het wel en wee in Goirle of daar buiten. Soep op straat was nog wel wat onwennig voor veel mensen maar een praatje over de politiek dat ging een stuk gemakkelijker.

Lees verder
14 oktober 2013

SP start straatspreekuur met tomatensoep

SP Goirle organiseert zaterdag 19 oktober voor het eerst een straatspreekuur op de Hovel. Dit zal geopend worden met de SP tomatensoepexpres, waarbij mensen met warme tomatensoep met de lokale SP een warm gesprek kunnen aangaan.

Lees verder
18 september 2013

Goirle schaliegasvrij

De raad heeft unaniem Goirle schaliegasvrij verklaard door in te stemmen met een motie van de SP. De motie was ook ondertekend door het CDA, de PvdA en Lijst Couwenberg.

Lees verder
16 september 2013

Goirle schaliegasvrije gemeente???

Dat zullen we dinsdag 17 september weten. Dan dient de SP fractie een motie in om ook van Goirle een schaliegasvrije gemeente te maken.
De motie hebben we doorgestuurd naar de andere politieke partijen met de vraag of ze onze motie mee willen ondertekenen.
Inmiddels hebben we de steun van lijst Couwenberg en de PvdA.

Lees verder
13 september 2013

Zeg basta tegen bezuinigingen op 21 september

Onze SP afdeling doet samen met SP Tilburg mee aan demonstratie van het comité Stop Bezuinigingen. Wij roepen u op om mee te doen aan de een demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van Rutte-2 op 21 september.

Lees verder
26 juni 2013

SP start meldpunt WMO

SP Goirle start vandaag een meldpunt over de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Hiermee kunnen mensen, die gebruik maken van WMO voorzieningen als rolstoelen scootmobielen en huishoudelijke hulp, klachten en ervaringen met ons delen aan de hand van een enquête of door te mailen of te bellen.

Lees verder
8 juni 2013

Deborah Eikelenboom lijsttrekker voor SP Goirle

Deborah Eikelenboom
Het bestuur van SP Goirle draagt Deborah Eikelenboom naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Lees verder
29 mei 2013

Sta op voor de zorg - Amsterdam, here we come !!

Op zaterdag 8 juni is er een grote demonstratie voor behoud van goede thuiszorg.
Van 12.00u - 15.00u in het Oosterpark in Amsterdam met livemuziek en prominenten. Natuurlijk zijn Emile Roemer en Renske Leijten er ook.
Aanmelden voor gratis busvervoer kan door een email te sturen naar 8juni@sp.nl of via www.strijdvoorthuiszorg.nl
Protesteren heeft zin. Dankzij de demonstratie van 6 april in Den Haag ligt er nu een zorgakkoord op tafel waar de scherpe randjes vanaf zijn.
Strijd voor thuiszorg

Lees verder
17 mei 2013

Voorjaarsnota 2013

Op dinsdag 14 mei werd de voorjaarsnota behandeld in de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Deborah Eikelenboom hield een kritisch pleidooi en vindt dat we meer in mensen moeten investeren en minder in stenen. Zij gaf het college aan waar financiële ruimte is om geld vrij te maken voor sociaal beleid. In het debat stuurde Arno de Laat de discussie naar het nieuwe subsidiebeleid en de gevolgen daarvan. Vasthouden aan een streng subsidiebeleid zal desastreus voor het verenigingsleven in onze gemeente zijn. Opnieuw was voelbaar dat diverse fracties wijkcentra zoals de Wildacker of de Deel willen sluiten, o.a. Pag en Lijst Riel Goirle gaven aan daar niet tegen te zijn. De SP heeft duidelijk gemaakt tegen sluiting van de Wildacker of de Deel te zijn. Onze raadsleden hebben een krachtig SP geluid laten horen. Hieronder leest u het pleidooi dat Deborah Eikelenboom hield.

Lees verder
17 mei 2013

Open fractieoverleg

Donderdag 23 mei is er weer een open fractievergadering voor alle leden en sympathisanten. Tijdens deze bijeenkomsten een keer per maand bespreken wij de onderwerpen die op de agenda staan voor de komende raadscommissievergaderingen, de voorbereidingen van de raadsvergadering. Welk standpunt nemen wij in? Hoe gaan we het inbrengen? Kortom u heeft inspraak.

Lees verder

Pagina's