h
24 april 2013

Verkiezingsstrijd nu al voelbaar

Norbert de Vries, verslaggever van het Goirles Belang schrijft er lustig op los over de Goirlese politiek. Norbert de Vries heeft als CDA prominent zitting in de commissiewelzijn waar politieke stukken besproken worden. Zijn commentaar op de Goirlese politiek is weinig objectief maar van een politiek prominent kan men verwachten dat hij zijn voorkeur laat spreken. Maar wel jammer dat Norbert de lezer op het verkeerde been zet met halve waarheden.

Lees verder
14 april 2013

Open Fractieoverleg

Donderdag 18 april hebben we weer een open fractievergadering voor alle leden en sympathisanten. Dit keer gaat het over de Voorjaars Nota.

Lees verder
7 april 2013

Goirle heeft weer twee ov-oplaadpunten

Na lang aandringen met vragen van ons SP raadslid Arno de Laat heeft Goirle weer twee oplaadpunten voor de ov- chipkaarten bij de AH op het Van Hogendorpplein en bij Bekker op de Hovel.

Lees verder
7 april 2013

SP-Goirle naar Den Haag voor behoud van de thuiszorg

Zaterdag hebben naar schatting 6000 mensen in Den Haag gedemonstreerd tegen de bezuinigingen in de thuiszorg.Ook onze afdeling was vertegenwoordigd en stapte samen met SP-ers uit Tilburg in de bus naar Den Haag om daar mee te lopen in de protestmars naar de Lange Voorhout.

Lees verder
20 maart 2013

Steun de actie; Wij zijn de thuiszorg Midden-Brabant

Teken de petitie voor behoud van de thuiszorg of meld je aan voor de demonstratie op 6 april in Den Haag.

Lees verder
12 februari 2013

Manifestatie tegen afbraak van de thuiszorg

Op maandag 4 februari waren Emile Roemer en Renske Leijten aanwezig bij de grote thuiszorgmanifestatie in Nieuwegein waar ruim 1600 thuiszorgers bijeen waren om te protesteren tegen de kabinetsplannen om 75 % van de thuiszorg weg te bezuinigen. Renske Leijten nam deel aan het debat tussen Kamerleden. Leijten: ‘Het afschaffen van de huishoudelijke verzorging zal leiden tot vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling en verarming. Dit is niet alleen slecht voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook desastreus voor de 100.000 mensen die werken in de thuiszorg. En vergeet ook de 2,5 miljoen mantelzorgers niet, ook zij krijgen de rekening.'

Lees verder
6 februari 2013

Open fractieoverleg

Donderdag 14 februari starten we met een open fractievergadering voor alle leden en sympathisanten. Tijdens deze bijeenkomsten een keer per maand bespreken wij de onderwerpen die op de agenda staan voor de komende raadscommissievergaderingen, de voorbereidingen van de raadsvergadering. Welk standpunt nemen wij in? Hoe gaan we het inbrengen? Kortom u heeft inspraak.

Lees verder
2 februari 2013

Gemeenteraad Goirle tegen gemeente van 100.000+

De gemeenteraad steunt een motie van de SP om de landelijke politiek een signaal te geven om het kabinetsvoorstel voor gemeente van minimaal 100.000 inwoners te blokkeren. Dat besloot de raad tijdens de vergadering van 29 januari jl.

Lees verder
14 januari 2013

Strijd voor thuiszorg

SP Goirle voert samen met SP Tilburg en medewerkers van Thebe actie tegen het afschaffen van 75 procent van de huishoudelijke zorg. Ouderen en gehandicapten moeten die zorg zelf gaan betalen. Naar verwachting gaan 58.000 banen in de thuiszorg verdwijnen. Duizenden ouderen en gehandicapten zullen het in de toekomst zonder deze zorg moeten doen en dreigen hun vertrouwde hulp te verliezen. U kunt ons helpen als u tegen deze onmenselijke gevolgen van deze bezuinig bent.

Lees verder
9 januari 2013

Informatie-avond over zendmasten en gezondheidsrisico's.

Op 15 januari organiseert de SP-Goirle een informatie-avond over mogelijke gezondheidsrisico's ten gevolge van hoogfrequente straling van o.a. Umts-masten en mobiele telefoons. Wat kunnen de gevolgen voor onze gezondheid zijn als we voortdurend blootgesteld worden aan hoogfrequente straling? Meer en meer mensen ervaren gezondheidsklachten door elektromagnetische velden. Hebben zij last van een placebo-syndroom of kunnen we echt ziek worden van deze straling?

Lees verder

Pagina's

U bent hier