h

SP boekt resultaat bij begroting 2016

11 november 2015

SP boekt resultaat bij begroting 2016

Foto: SP

De SP haalden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november over de begroting 2016 enkele zaken binnen. Zo gaat het college opnieuw kijken naar de forse kortingen op de subsidies van verenigingen met als meest schrijnend voorbeeld de muziek en harmonieverenigingen die 80 tot 96 procent gekort worden. Ook gaat het college opnieuw met de bewoners van de Baronielaan in gesprek over het groot onderhoud van de groenstrook. Het eerste voorstel van de gemeente komt geheel niet overeen met de mening van de buurt. 

SP fractievoorzitter Deborah Eikelenboom brak een lans voor het verenigingsleven waarop gekort wordt. “In de Nota Goirle Leeft gaf het college een kernschets van onze gemeente. Het bloeiende verenigingsleven van onze gemeente genoemd als zijnde een sterke kwaliteit van Goirle en Riel. Maar helaas zien we mooie woorden niet vertaald in beleid. Diverse verenigingen worden zwaar gekort op hun subsidie. De SP vindt dat het college de helpende hand moet bieden voor verenigingen die dreigen te verzuipen, zeker verenigingen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in onze gemeente.” Andere partijen deelden deze zorgen. De wethouder van der Put zegden daarom toe komend jaar opnieuw naar het subsidiesysteem en de verdeling te kijken. Voor het jaar 2016 geldt een compensatie regeling.

De SP kaarten ook andere zaken aan zoals het ontbreken van een minimavoorziening voor medische kosten van huisdieren. De SP wil dat het college kijkt of hier behoefte aan is. Dit voorstel haalden het niet. Wethouder van der Put vindt dat er grotere problemen zijn en er heeft nooit iemand om gevraagd. De SP zal zich blijven inzetten voor de minima. Een amendement om de verbreding van het Bels lijntje voor 82.000 euro te schrappen haalden het niet. Eikelenboom: “Zo’n klein stukje heeft weinig zin, zeker als niet duidelijk is of andere gemeenten in de toekomst mee zullen doen. Het probleem van veiligheid zien wij niet als groot probleem. We kunnen ook borden plaatsen die de weggebruiker attenderen op een wegversmalling.”

Verder stelden de SP een aantal zaken aan de orde. Zoals de wens voor een kiosk op het Kloosterplein waar muziekoptredens kunnen plaatsvinden om de sfeer in het centrum te versterken. De SP fractievoorzitter stelt een bijzondere variant voor. “Een mobiele variant die bij grote evenementen niet verdwijnt in een opslagruimte maar tijdelijk het van Hoogendorpplein of een andere locatie verfraait. Wees eens creatief en durf eens out off de box te denken.” Een ander punt is de komst van vluchtelingen. Daarvoor zullen meer sociale huurwoningen nodig zijn. “De wachtlijsten voor betaalbare woningen lopen in Goirle op, 4-6 jaar. Ondanks dat, gaat Leijstromen gewoon door met de verkoop van sociale huurwoningen. Dat moet gestopt worden. We moeten in de toekomst ook rekening houden met meer statushouders nu er veel vluchtelingen in ons land komen. Daarom moeten er voldoende woningen gebouwd worden in de goedkope en betaalbare klasse”, aldus Eikelenboom.

Na vele pogingen is het eindelijk gelukt dat de hondenbelasting kostendekkend wordt. Een voorstel van Lijst Couwenberg gesteund door de SP werd aangenomen met steun van Lijst Riel Goirle en het CDA die niet langer deel uitmaakt van de coalitie in Goirle. Over die breuk is niet gesproken. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd voor een nieuwe coalitie. De SP staat open voor het gesprek maar we willen wel wat binnenhalen als we in een coalitie stappen. Net zoals onze inbreng en resultaten tijdens de begrotingsvergadering meer inspraak voor onze bewoners en een socialer Goirle. 

Reactie toevoegen

U bent hier