h

Eindelijk een reserve voor het sociaal domein

13 juli 2016

Eindelijk een reserve voor het sociaal domein

De gemeenteraad heeft tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces besloten om 1,1 miljoen van het overschot van 2,2 miljoen op zorg te reserveren voor de zorg. Dit op initiatief van de PvdA, SP, Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle en Lijst Couwenberg. 

De SP wilde zelf het gehele overschot gebruiken maar zo ver wilden andere fracties niet gaan. Fractievoorzitter Deborah Eikelenboom: “Wij zijn heel blij met dit bedrag, wij wilden meer maar in de politiek moet je ieder voordeel aanpakken.” De SP stelde twee jaar geleden al een reserve voor, omdat toen tekorten werden verwacht. Op dat moment was Couwenberg de enige die dat steunde, daarom is de SP blij met de steun van de drie andere fracties. De reserve wordt gebruikt om tekorten op zorg en integratie op te vangen en ook voor vernieuwingen in de zorg, zodat het geld niet verdwijnt in andere zaken.

Vele fracties waren blij met het overschot en zeiden dat het kwam door het uitstekende beleid van Goirle en de boter zachte cijfers van het rijk. De SP wil niet te vroeg juichen. Eikelenboom: “Er lopen nog onderzoeken naar de klanttevredenheid en de effecten van het nieuwe WMO beleid, pas als die goed zijn juicht de SP”. Als daar negatieve signalen uitkomen, dient het beleid aangepast te worden en daar kan dan de reserve voor gebruikt worden vindt de partij.

Bij de invoering van het nieuwe beleid zijn bezuinigingen ingevoerd zoals een eigen bijdrage voor gezinnen met een gehandicapt kind bij woningaanpassingen. Ook worden eigen bijdrages maximaal ingezet bij voorzieningen als huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of vervoer. Uit antwoorden van vragen die de SP stelde blijkt dat de eigen bijdrages een bedrag van 395.000 euro opleverde in Goirle dus een aanzienlijk deel van het overschot. Dan is het volgens de SP wel zo eerlijk iets terug doen voor deze mensen. Daarom diende de partij een voorstel in om te kijken of de eigen bijdrages verlaagd kunnen worden voor deze mensen en misschien af te schaffen voor de lagere inkomens. Dit voorstel haalde geen meerderheid maar werd wel gesteund door het CDA en Lijst Couwenberg.

Reactie toevoegen

U bent hier