h

Bakertand terug bij Goirle met eco-wijk

27 september 2017

Bakertand terug bij Goirle met eco-wijk

Een voorstel om in de Bakerand, dat terug naar Goirle gaat, een ecologische wijk te bouwen van de SP en Proactief Goirle is unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 26 september jl. over de grenscorrectie van de Bakertand.

SP-fractievoorzitter Deborah Eikelenboom: “Als We bouwen voor de komende honderd jaar, mag dat met een frisse blik zijn.  Woonwensen veranderen in de loop der tijd en mensen willen milieubewuster leven. Het college zal niet om deze veranderingen heen kunnen. Als we het hebben over een frisse blik, zullen er grote stappen gemaakt moeten worden op het gebied van duurzaam bouwen, wonen en samenleven.” Dan moet je denken aan zelfvoorzienend wonen en energie neutrale woningen maar ook aan kleine huisjes zoals het burgerinitiatief kleine kavels. Zij benadrukken dat het agrarisch karakter van de Bakertand behouden moet blijven.

Het maakt ook betaalbaar wonen mogelijk, aldus Eikelenboom. Kleine huizen zijn er al voor 10 tot 15 duizend euro wonen met meer groen en minder steen. Er zijn ook woningen voor 30 duizend euro comfortabel en duurzaam. Goed koop en duurzaam bouwen kan.

Wethouder van der Put gaf aan de motie over te nemen. Hij zegden twee zaken toe. Een, hij gaat in gesprek met de projectontwikkelaar en Tilburg. Twee, in een paragraaf van het stedenbouwkundig plan aandacht besteden aan duurzaam bouwen. Waar de raad uiteindelijk over beslist.

De motie werd ingediend bij het voorstel over de grenscorrectie Bakertand waar het college drie keer is teruggefloten voor de risico’s op milieugebied betreft verplaatsing Primagaz, te weinig winst van de woningbouw en handhaving van het gebied. Het college zet zich nu in om Primagaz te verplaatsen, waardoor extra woningen daar gebouwd kunnen worden. Tilburg zorgt ervoor dat de handhavingsproblemen worden opgelost in Bakertand-oost. Tilburg zou de gehele winst krijgen van de woning exploratie van de nieuwe woonwijk vanwege het opkopen van boerderijen. Daarom stuurde de raad het college terug naar onderhandelingstafel. Met als resultaat 10 tot 15 procent van de opbrengst van de exploitatie. SP-raadslid Arno de Laat had graag 50/50 gehad en dus een beter resultaat. “Wij hebben onze knopen geteld. Onze mening dat het niet genoeg opbrengt blijft staan maar wij hebben altijd vooropgesteld dat de Bakertand naar Goirle komt. Daarom stemmen wij in met dit voorstel”, aldus de Laat.

Reactie toevoegen

U bent hier