h

Succes voor SP met groenere tuinen Bakertand

12 maart 2022

Succes voor SP met groenere tuinen Bakertand

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de SP 8 maart nog een succes waarbij de huizen die grenzen aan de openbare ruimte in de Bakertand de erfafscheiding groen moeten zijn. Het gaat er dan om dat erfafscheidingen in de vorm van hagen of struiken of eventueel een open hekwerk met klimplanten bestaan. Dit om de biodiversiteit te bevorderen en verhitting in de nieuwe wijk te beperken.

Het streven van de SP is altijd geweest de Bakertand een ecologisch en groene wijk te maken, daarom nam de raad in 2018 een motie aan om dit mee te nemen bij het ontwikkelingen van de wijk. Dat moet ook duidelijk zijn voor de toekomstige bewoners door dit van tevoren vast te leggen. Daarnaast zal de wijk bijna co2-neutraal zijn.

De SP had de motie eerst beperkt tot alleen huurwoningen waar afspraken over groenere tuinen moeten worden gemaakt. Tijdens de raadsvergadering bleek echter dat een meerderheid het wil verbreden naar ook koopwoningen. Daarom werd de motie aangepast en werd de motie aangenomen unaniem.

Reactie toevoegen

U bent hier