h

Welkom mensen

Welkom op de website van SP Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

Voor contact kunt u ons bellen 013-5342970 of mailen goirle@sp.nl of kijk bij fractie voor onze gemeenteraadsleden.

16 december 2019

Last van Houtstook?

De SP hoort van enkele inwoners in Riel en Goirle dat ze overlast ondervinden van houtstook. Dit kan zijn door bijvoorbeeld. barbecues, houtkachels, open vuur, vuurkorven of open haarden. Nu de winter aankomt worden open haarden en houtkachels aangestoken voor de sier of warmte, wat onbewust overlast veroorzaakt bij mensen met longziekten.

Lees verder
23 november 2019

Succesvolle Begrotingsraad voor de SP

De SP heeft de helft van de eigen en een aantal gedeelde voorstellen erdoor gekregen. Dit vond plaats tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad van Goirle, die duurde 3 dagen vanaf 12 t/m 14 november. Waarbij 55 voorstellen werden ingediend. De SP stemt in met de begroting door dit succes. Voor de meerjarenbegroting houdt de SP een slag om de arm, omdat hierin nog veel kan veranderen.

Lees verder
17 november 2019

Johanneke van Amelsfoort krijgt de Zilveren Tomaat

Foto: SP

Op de algemene ledenvergadering van SP Goirle heeft Tiny Kox Johanneke van Amelsfoort, bestuurslid en medeoprichter van SP afdeling Goirle, de zilveren tomaat opgespeld gekregen in bijzijn van haar kinderen en mede SP leden. 

Lees verder
20 oktober 2019

College, nu fatsoen tonen voor gehandicapten!

Geacht college, Mei 2016 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen van de PvdA en de SP voor een inclusie agenda, naar aanleiding van het VN- verdrag voor mensen met een beperking. In dit verdrag worden gemeente wettelijk verplicht zijn, in beleid en werkzaamheden meer rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen. De raad moet jaarlijks kijken of wij deze doelstellingen halen en hoe. Welke zaken wel of niet zijn  gerealiseerd. De gemeente overweegt deze agenda in het kader van bezuinigingen stop te zetten, terwijl het nog steeds niet in werking is gesteld. Dit voorstel is niet alleen  verwerpelijk. Dit geldt eveneens voor de bezuiniging op aangepast sporten. Mensen met een beperking wachten al te lang op meer medemenselijkheid.

Lees verder
29 september 2019

Bezuinigen, verlies de solidariteit niet

De SP keurde de invulling van het college op de meedenksessie met de inwoners 14 september af. Vanwege het onderdeel dat burgers meer moeten betalen voor voorzieningen zoals muziekschool, sport en zorg. De SP heeft tijdens de gemeenteraad van 24 september wel een poging gedaan om dat eruit te schrappen, gesteund door de PvdA en de Arbeiderspartij. Wat het niet haalde.

Lees verder
31 augustus 2019

Doe mee aan, Denk mee met Goirle

Zaterdag 14 september houdt de gemeente Goirle een meedenksessie 'Denk mee met Goirle' over de begroting voor 2020, waaraan iedere burger mag deelnemen, dus ook u. Dit is ontstaan naar dat de gemeenteraad niet kon instemmen met de plannen die het college van Goirle had voor de begroting van 2020, bijvoorbeeld de bezuinigingen op de muziekschool. Daarom besloot de raad om de mening van alle burgers te raad plegen, waar wel of niet bezuinigd op mag worden. 

Lees verder
31 juli 2019

SP steunt de verbeterde woonvisie

In raadsvergadering van 2 juli werd de woonvisie aangenomen. De SP was in beginsel kritisch met name over sociale huur en dat de CPO-projecten (wooninitiatief vanuit inwoners) grond moeten bezitten. Doordat het amendement om dit eruit te halen werd aangenomen, was het voor de SP verbeterd genoeg om met het voorstel in te stemmen.

Lees verder
20 mei 2019

23 mei bent u de baas

Foto: SP

23 mei zijn de Europese verkiezingen, dan stemt u voor welke kant het met de EU op moet. De SP wil niet uit de EU  maar wil ook geen Europese superstaat. Wij zien wel de voordelen van de EU doordat wij al meer dan 60 jaar vrede en welzijn hebben in Europa. Het is echter sinds jaren 90 uit de hand gelopen, nu hebben multinationals en bestuurders met extreme salarissen de macht in Brussel. Het zal duidelijk zijn dat de SP de huidige EU afwijst. 

Lees verder
2 mei 2019

DEBORAH LOOPT MEE IN DE NACHT VAN DE VLUCHTELING

Ons raadslid in Goirle Deborah Eikelenboom loopt op de nacht van 15 en 16 juni 40 km van Nijmegen naar Arnhem in de Nacht van vluchteling. 

Lees verder
27 april 2019

Info avond SP over Europa met Jannie Visscher

Foto: SP

Woensdag 8 mei komt Jannie Visscher de nummer 2 van de SP lijst voor de Europese verkiezingen van 20.00 tot 22.00 uur in het cc Jan van Besouw. De SP is voor Europese samenwerking maar tegen een Europese superstaat. Wat wil de SP wel en niet Europees regelen? Wat wil de SP met de Euro en arbeidsmigratie? Dat vertelt Jannie Visscher u dan in Goirle.

Lees verder

Pagina's