h

Leven Riel goed, behoefte aan meer betaalbare woningen.

2 september 2020

Leven Riel goed, behoefte aan meer betaalbare woningen.

De grootste behoefte in Riel zijn meer betaalbare koop of huurwoningen voor starters en senioren Dat blijkt uit de voorlopige resultaten uit de gesprekken die de SP in Riel hield in augustus. Grootste wens is er voor een zorgdorpshuis voor senioren die niet meer thuis kunnen wonen, maar wel in Riel willen blijven wonen.

Het wonen in Riel waarderen de mensen vanwege het saamhorigheidsgevoel. Dat dorpse willen ze graag behouden. Al voelen Rielenaren zich achtergesteld vergeleken bij Goirle. Dan gaat het over de oude kerstverlichting uit Goirle, woningbouw, verkeerssituatie, communicatie met de gemeente en handhaving. De SP vindt dat we met dat gevoel als politiek en gemeente meer rekening moeten houden.

De SP kan door de gesprekken zich beter inleven in de situatie van Riel, dan uit stukken voor de gemeenteraad.  Een concreet voorbeeld de zendmast die nabij een wijk staat, geeft geluidoverlast door de wind, die door het ijzeren skelet waait. Hadden we anders niet geweten. Dan gaat het ook om het plan Leijoever waar het geliefde groen voor woningbouw weg moet en ook het gebrek aan een vaste dorpsagent voor Riel, wat de handhaving kan verbeteren.

Met de opbrengst gaat de SP kijken wat er in raad gebruikt kan worden of er andere acties voor nodig zijn. Met de grote behoefte voor een kleinschalig verzorgingshuis willen we zeker werk van maken.

De SP  gaat in september verder met het dorpsonderzoek, want door de goede gesprekken van gemiddeld twintig minuten heeft de partij maar een paar straten gehad. De SP doet dit niet alleen voor Riel, als we signalen uit Goirle ontvangen staan we natuurlijk paraat.

Reactie toevoegen

U bent hier