h

SP stemt tegen bouwplan Leijoever

16 februari 2021

SP stemt tegen bouwplan Leijoever

Op dinsdag 2 februari heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Goirle ingestemt met de bouw van 14 woningen aan de Leijoever in Riel, behalve de SP en de Arbeiderspartij. De SP heeft tegen gestemd omdat er weinig draagvlak bij de omwonenden is, zo’n 57 personen en het Biodiversiteitteam hebben bezwaar ingediend tegen het plan.

De SP heeft de locatie afgelopen jaar vele malen bezocht en met de buurt gesproken. De buurt wil kleinschalige woningbouw beperkt tot de oppervlakte van het voormalig SKolgebouw en dat de bestaande Groene wal van volgroeide bomen niet verdwijnt voor de aanleg van een weg van het Leike naar de nieuwe woningen. Volgens de SP prima voorwaarde. De partij heeft daarom een amendement ingediend om het plan nog niet vast te stellen en met een nieuw plan te komen wat meer draagvlak heeft bij de 57 bezwaarmakers.

Echter fracties die eerder kritisch waren op plan Leijoever zoals het CDA en Lijst Riel Goirle steunen het nu volledig, want er zou gebouwd moeten worden, Paul Brouwers LRG: “Het plan is meerdere malen aangepast op verzoek van omwonenden, er is veel behoefte en belangstelling voor. Je kunt niet met iedereen rekening houden en bij een omgeving dialoog moet je tot elkaar komen en niet de boel onnodig vertragen.”

 Stijn van den Brekel SP: “Het gaat om 57 bezwaarmakers dat is zo massaal dat je er niet overheen kunt stappen en negeren. De ervaring van het Biodiversiteitsteam is dat de gemeente zelden het eigen ingenomen standpunt bijstelt.  Wat is inspraak waard als daar zichtbaar niets mee gedaan wordt! Ditzelfde gevoel hebben ook de omwonenden bezwaarmakers. Het vergroot het wantrouwen in de lokale politiek.”

De positie van de Leij is een ander kritiekpunt voor de SP. Raadslid Deborah Eikelenboom: “Een ecologische verbindingszone hoort minimaal 25 meter te zijn, als dit plan doorgaat blijft er maar een strookje van 10 meter over, 3 meter vanaf woningen en een pad van 1,5 meter komt er. Een no go area voor dieren.” Wethouder Franssen (LRG) zegt als de rechtszaak over Leijvennen positief uitpakt de Leij verlegd wordt en de zone vergroot wordt. Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier