h

Goirle verhoogt vrijstelling giften bijstand naar 1200 euro

2 mei 2021

Goirle verhoogt vrijstelling giften bijstand naar 1200 euro

De gemeenteraad van Goirle heeft woensdag 21 april een motie van de SP aangenomen om de vrijstelling van giften zoals boodschappen van vrienden of familie voor bijstandsgerechtigden te verhogen van 908 euro naar 1200 euro. De motie kreeg naast de steun van de mede-indieners Pro Actief Goirle en de PVDA, steun vanuit de gehele raad.

Het college bij monde van wethouder Immink (PAG) vindt de motie sympathiek en noodzakelijk en neemt hem over. Immiink:”We garanderen dat invoering per 1 juni zeker lukt. Wanneer het eerder geregeld kan worden doen we dat natuurlijk ook. We willen niemand teleurstellen.”

Het voorstel van de SP komt voort uit een samenwerking van de landelijke en lokale SP. Naar aanleiding van een aangenomen motie van Jasper van Dijk in de Tweede kamer om de vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden te verhogen naar 1200 euro landelijk. SP Goirle ontving via het landelijke meldpunt Bijstand een reactie van een Goirlenaar die 10 jaar geleden beschuldigd van het niet nakomen van de inlichtingenplicht bijstand door te veel ontvangen giften van een familielid of vrienden. De persoon is voor het vermoeden van fraude onterecht als een crimineel opgepakt en moest 30.000 aan boete betalen dat is gemiddeld €105 per maand van de bijstandsuitkering. Dit soort beleid is voor de SP oneerlijk en deze stap om de vrijstelling te verhogen is een begin.

Reactie toevoegen

U bent hier