h

SP voor een eerlijk inkomen

9 maart 2021

SP voor een eerlijk inkomen

Op 15, 16 en 17 maart mag je stemmen voor de Tweede kamer en welke kant we op moeten met ons land. Deze week behandelen we wat de SP met ons inkomen wil. De lonen en de pensioenen kunnen omhoog. Zeker als we winstgevende bedrijven eerlijk belasting laten betalen. Het is toch raar, dat onze vakkenvullers amper iets verdienen, terwijl de supermarktbazen torenhoge winsten maken? Wie hard werkt moet van een salaris ook gewoon rond kunnen komen. Daarom wil de SP het volgende realiseren.

Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot 14 euro per uur. De AOW-uitkering, de Wajong, de WIA en het sociaal minimum (bijstand) stijgen automatisch mee. Een verhoging van het minimumloon leidt ook tot verhoging van de overige inkomens. Het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar schaffen we af, zodat ook de jongeren een gelijk loon krijgen voor gelijk werk.

Iedere werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan blijven doorwerken. Op deze manier voorkomen we dat werknemers ‘op’ raken en bieden we ruimte aan jongeren die op zoek zijn naar werk. Jongeren kregen al moeilijker een vaste baan. De pensioenen moeten met de prijzen mee stijgen.

We voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie. Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We stoppen met de uitbuiting van werknemers door een einde te maken aan onzekere arbeidscontracten.

Het stelsel van toeslagen maken we overbodig door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken. Daarmee stoppen we met het nutteloos rondpompen van geld en mensen ten onrechte beschuldigen van fraude. De kinderopvang wordt vier dagen in de week gratis, zo kunnen meer mensen aan het werk. Ook de ‘kostendelersnorm’, een korting op de uitkering, schaffen we af. Mantelzorgers mogen geen boete krijgen voor de steun die zij verlenen.

Iedereen heeft recht op een baan. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen het recht op (begeleiding naar) werk. Daarvoor maken we nieuwe sociale werkplaatsen (sociale ontwikkelbedrijven). Jonggehandicapten kunnen rekenen op een nieuwe en hogere Wajong uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) maken we beter. Ieder werk moet lonen, daarom komt er een nieuwe cao voor mensen op een beschutte werkplek.

Als jij het eens bent met onze aanpak voor een eerlijk inkomen, stem SP!

Voor meer informatie over ons programma en kandidaten ga naar wwww.verkiezingen.sp.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier