h

DE GEMEENTE GOIRLE LEERT HET NOOIT!!

5 mei 2009

DE GEMEENTE GOIRLE LEERT HET NOOIT!!

De gemeente kapt bomen midden in het broedseizoen

De gemeente Goirle leert het nooit!

In mei 2004 heeft de SP een brief gestuurd naar de gemeente.
Aanleiding was de bomenkap bij de toenmalige Schakel. Dit gebeurde precies in het broedseizoen van de vogels.

De gemeente heeft toen in de kapvergunningen opgenomen dat het kappen van houtopstand tijdens het broedseizoen verboden is.
De SP was daarmee tevreden.

Maar, wat schetst mijn verbazing: vorige week (week 17) zijn er in opdracht van de gemeente diverse bomen en struiken op het van Hoogendorpplein geruimd.
Dus: weer midden in het broedseizoen!

Juist nu hebben vogels die bomen en struiken nodig. Niet alleen om te nestelen, maar de bomen bieden ook beschutting voor bijvoorbeeld jonge vogels.

Een boom of grote struik is een biotoop op zich, allerlei insecten leven er. Het is voor de vogels een belangrijke voedselbron.

Dus zelfs als er geen nest in zit is kappen in het broedseizoen uit den boze!
Maar niet voor de gemeente Goirle, die overtreedt zijn eigen regels. En het milieu, dat is weer de dupe.

De SP heeft inmiddels de gemeente om opheldering gevraagd.

U bent hier