h

Huisartsenpost wordt zorgen post

27 mei 2009

Huisartsenpost wordt zorgen post

In de regio Midden Brabant staan drie huisartsenposten 2 in Tilburg en 1 in Waalwijk. Deze gaan verdwijnen, daarvoor in de plaats komt er een grootschalige terug.
De sluiting van de posten is voor een groot gedeelte ontstaan uit geldnood van de centrale huisartsenpost Midden Brabant.

Eén huisartsenpost die gaat verdwijnen zit in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, waaraan ook de gemeentes Hilvarenbeek, Goirle en Oisterwijk gebonden zijn. Daarvoor gaat de 30 minuten rij norm in gevaar komen en dus ook de bereikbaarheid van de post voor mensen zonder auto, duizenden mensen zijn afhankelijk van die post. De drie gemeentes zijn in protest gegaan. Want ze willen in juni a.s. met de nachturen al gaan stoppen en het is een dienst alleen voor de nachten, feestdagen en weekenden, dus dan gaan veel bedreigende uren voor mensen heel bedreigend worden.

Wij als SP afdelingen Goirle en Tilburg maken ons dus ernstig zorgen. Wij vinden zelf eigenlijk dat er meerdere kleinschaligere huisartsenposten moeten zijn bijvoorbeeld een per dorp en voor een stad als Tilburg meerdere. Want bij de huidige vorm zijn al vele klachten van burgers over slechte service, vanwege de druk van al die duizenden inwoners in en rond Tilburg die geholpen moeten worden en de menselijke maat die weg is. En als er voor heel de regio, straks maar één post komt, wordt die druk alsmaar groter. De SP fractie in Tilburg heeft vragen gesteld aan het college en de huisartsenpost. Daaruit kwam naar voren dat de huisartsenpost als taak niet bij de gemeente ligt maar bij de zorgverzekeraar. De huisartsenpost zegt over de klachten die er zijn over het verdwijnen van de post: "we hebben er niks over gehoord van de cliënten, de enige die klaagt is de gemeente Hilvarenbeek". Dat is natuurlijk niet waar en wij wilden het tegendeel bewijzen, door een actie op touw te zetten.

Maar met het feit dat de lokale politiek er niks tegen kan doen, zien we die actie in rook opgaan, want zonder resultaat kunnen wij niet naar de burger terug komen, dat zien wij niet zitten. Daarom hebben wij om advies gevraagd bij SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven, wat hij vindt wat we moeten doen. Hij zei dat we eerst een open brief naar de huisartsen moeten sturen, waar wij onze zorgen uiten en om hun mening vragen. Als wij enkele huisartsen achter ons hebben, kunnen we een actie op touw zetten tegen het verdwijnen van de huisartsenposten. Dus we dat gaan we zeker proberen.
Wij denken dat dit een landelijk probleem aan het worden is. Want volgens ons is het een van de vele slachtoffers van de bezuinigingen en marktwerking in de zorg.

U bent hier