h

Centrumplannen passen Goirle (nog steeds) niet!

24 juni 2009

Centrumplannen passen Goirle (nog steeds) niet!

De geschiedenis en de verdere (financiële) ontwikkelingen van ons centrum.

Centrumplannen passen Goirle (nog steeds) niet.

In april 2001 heeft de gemeente Goirle een inspraakavond gehouden met daarin de presentatie: “Concept ontwikkelingsvisie centrumgebied Goirle”. Tijdens deze avond bleek al dat de gemeente alles uit de kast trok om hun zin door te zetten. Op de vraag van een bewoner van het Oranjeplein waarom het plein gesplitst moet worden door een gebouw antwoordde de gemeente: “ Omdat het plein te groot is. Dit komt omdat men ooit voornemens geweest is om hier een kerk te bouwen”. Dat was natuurlijk een absurd antwoord.

In mei 2001 startte de SP een kaartenactie onder de noemer: “ Centrumplannen passen Goirle niet”. Onze stelling toentertijd: “ Het winkelcentrum de Hovel en het Jan van Besouwhuis hebben een facelift nodig, maar hou het simpel. Wij zijn een dorp, geen stad. Goirle mag niet uitgeleverd worden aan projectontwikkelaars en er mogen geen financiële risico’s voor de gemeente (lees: belastingbetaler) zijn. Ook bebouwing van het Oranjeplein is ongewenst”.
En dat hebben we geweten. De voltallige gemeenteraad en de wethouder waren woedend. Wethouder de Vries sprak in het Brabants Dagblad van 13 juni 2001 van: “Kritiek op het centrumplan is volstrekte onzin”. (Het woord “opbouwende kritiek” ging er bij hem niet in).
Op straat spraken andere politieke partijen van: “ een kroegactie” en “ de SP wil geen ontwikkeling in Goirle”.
De SP is desondanks toch doorgegaan met de actie en verspreidde 5000 kaarten in Goirle. We kregen maar liefst 1043 kaarten terug, de meeste ondertekend door Goirlenaren namens het hele gezin. Dus meer dan 20%, een zeer goed resultaat voor zo’n actie. Wij hebben toentertijd de kaarten aangeboden aan de gemeente met de vraag of deze mensen een reactie konden krijgen. Dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd.

Maar waarom wilde de gemeente deze plannen persé doordrukken? Waarom deze luchtfietserij? Misschien gaf wethouder de Vries wel zelf het antwoord in de krant die de gemeente verspreidde in april 2001. In deze krant, onder de titel “Goirle, hart in ontwikkeling”, zei hij:” Annexatie door Tilburg hebben wij met verve tegengehouden. Het is vanzelfsprekend dat Goirle beschikt over een eigen centrum met alle voorzieningen die horen bij een zichzelf respecterende gemeente”.
Het antwoord waarom de gemeente een grootschalig centrum wou, met alle financiële risico’s van dien, is dus al in de gemeentekrant van 201 gegeven. Daar kon zelfs een SP actie niet tegenop. Goirle niet bij Tilburg, maar wel net als Tilburg worden. Nu, in 2009, zien we het resultaat.

Het SCAG, Stichting Culturele Accommodaties Goirle, heeft het Jan van Besouwhuis onder zijn vleugels. (Voor de oplettende lezer, vroeger heette het SCAG: Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle). Zoals u wellicht uit de pers vernomen heeft zit het cultureel centrum financieel in zwaar weer. Ze vragen om een jaarlijkse subsidie van €400.000,-- . De gemeente onderzoekt op dit moment hoe een en ander opgelost moet worden.

Op de Hovel tonen zich de eerste tekenen van leegstand. Op de Muldersweg zouden volgens de wethouder “diverse leuke winkeltjes komen”. Wat nu rest is leegstand, 6 boetiekjes staan nog steeds te koop.
Het Oranjeplein wordt genadeloos verdeeld door een groot gebouw waar de buurtbewoners niet op zitten te wachten.
Over het Kloosterplein zijn vele plannen gemaakt en vergaderingen gehouden.
Maar eerlijk gezegd, er is geen geld om de plannen te realiseren.
Wij denken nog steeds terug aan de SP Actie in 2001:
“Centrumplannen passen Goirle niet”.
En aan de opstelling van de gemeente:
“ We zijn dan niet ingelijfd door Tilburg, maar kunnen net zo groot zijn!!”.

U bent hier