h

Geen verlaging hondenbelasting maar wel zonnepanelen

8 november 2014

Geen verlaging hondenbelasting maar wel zonnepanelen

Tijdens begrotingsvergadering van dinsdag 4 november kreeg de SP de toezegging dat het college zich gaat inzetten voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Verder draaiden het debat letterlijk en figuurlijk om de hondenbelasting. Een voorstel van zowel de SP als Lijst Riel Goirle (LRG) en Lijst Couwenberg om de belasting niet te indexeren en op lange termijn kostendekkend te maken haalde het niet. Omdat het CDA op het laatste moment zijn standpunt draaide naar de tegenstanders.

Tijdens de vergadering over de gemeentebegroting van 2015 dienden de SP drie moties in. De eerste ging over het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. “Het college heeft groene woorden in zijn collegeprogramma maar laat deze nu omzetten in groene daden,”aldus SP- fractievoorzitter Deborah Eikelenboom. Wethouder van de Put (PvdA) kan zich erin vinden. “Ik vind het een positieve bijdrage van de SP, want het strookt met onze duurzame ambitie. Wij zijn nog bezig om het beleid vorm te geven en wij komen later bij u terug. Dus wil ik u vragen de motie aan te houden.” Wel kon de wethouder toezeggen dat de gemeente een subsidieaanvraag voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen heeft ingediend en de gemeente binnenkort antwoord verwacht.

De tweede motie ging over de hondenbelasting die de socialisten samen met Lijst Couwenberg indienden. Daarin stelden de SP voor om deze belasting kostendekkend te maken. Eikelenboom: “De SP vindt het niet kunnen dat hondenbezitters meer belasting moeten betalen dan andere om de begroting te spekken. En als we het toch vragen, laten we het dan enkel voor het doel gebruiken hondenpoep opruimen en voorzieningen voor het uitlaten van honden.” LRG en het CDA dienden ook een voorstel in maar om de belasting niet te indexeren maar dan in vorm van een amendement. Na de schorsing en onderhandelingen heeft de SP zijn motie met het voorstel van LRG samengevoegd om de hondenbelasting komend jaar niet te indexeren waardoor het de mensen veertien euro scheelt en voor het jaar daarna het college te laten uitzoeken om het kostendekkend te maken. Voor dit voorstel was een meerderheid door de steun van het CDA. Op het laatste moment draaide de partij met de argumentatie dat partijen als Proactief Goirle, PvdA en de VVD ze van gedachten heeft doen veranderden en dat ze geen gat in de begroting willen maken. Zo werd het voorstel verworpen. LRG en de SP waren teleurgesteld en verweten de partij kiezersbedrog. Eikelenboom over de draai: “Tijdens de verkiezingen stonden iedere week in het Goirles Belang advertenties van het CDA met teksten als de hondenbelasting wordt afgeschaft en nu stemt de partij zelfs tegen een kleine aanpassing van deze belasting. Deze draai stelt de SP teleur.”

De derde motie ging over het bedrag van 17.000 euro voor een tevredenheidonderzoek naar de gemeente haar werknemers door een extern bureau. Dat vindt de SP veel geld en daarom werd verzocht dit te laten doen door de gemeenten waarmee wordt samengewerkt als Oisterwijk en Hilvarenbeek. Dit wil de partij laten doen binnen een budget van 5000 euro. Eikelenboom: “Wij vragen de mensen nu meer gebruik te maken van hun eigen netwerk, laten wij dat ook van de gemeenten zelf vragen.” Deze laatste motie haalde het niet maar het zonnige nieuws is dat de zonnepanelen voor de SP binnen zijn.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier