h

Interview met lijsttrekker Stijn van den Brekel

18 februari 2018

Interview met lijsttrekker Stijn van den Brekel

Foto: SP

Wie ben jij?

Ik ben 28 jaar geleden geboren en opgegroeid in Goirle en heb de spierziekte Duchenne, waardoor ik in een rolstoel zit. Dat heeft mij niet weerhouden om te genieten van het leven. Ik heb de studie journalistiek afgerond. Nu zit ik in de raad en zet ik die strijdlust in voor Goirlenaren en Rielenaren.

Waarom ben je in de politiek gegaan?

Door mijn beperking kom ik helaas veel drempels tegen. Dat moet anders vindt ik. Ik kan niet tegen onrecht. Vroeger op school kon ik al niet tegen het onrecht dat anderen aangedaan werd. Al vroeg besefte ik dat ik linkse sympathieën had. Iedereen hoort erbij in onze samenleving en wie niet mee kan moet geholpen worden. Dat deed me beseffen dat je lid moet worden van een politieke partij als je jouw idealen wilt verwezenlijken. Dat heb ik gedaan en van actief lid ben ik bestuurslid geworden en dan nu lijsttrekker voor de SP.

Wat willen de SP en jij voor Goirle en Riel?

Wij willen dat Goirle en Riel een gemeente is waar er kansen voor iedereen zijn en waar iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Zonder financiële, sociale en fysieke drempels. Te denken valt aan een versterking van minimavoorzieningen, afschaffing van de WMO eigen bijdragen, toegankelijkheid van winkelcentra en openbare voorzieningen en het herinvoeren van het schoolzwemmen.

Wat waren jullie successen de afgelopen periode?

In de oppositie heb je natuurlijk minder invloed op het beleid dan in het college maar desondanks hebben we toch invloed gehad. Zo zijn de regelingen voor kinderarmoede uitgebreid en komt er een voedselbank in Goirle. Wij hebben van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking een vast agendapunt gemaakt van de gemeente. Er wordt eindelijk werk gemaakt van duurzaamheid door het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentegebouwen. Dankzij een voorstel van de SP komt er in de nieuwe Goirlese wijk Bakertand een wijk met ruimte voor groene wooninitiatieven. Zonder onze aanwezigheid in de raad zouden deze onderwerpen minder aan de orde zijn geweest, daarom is onze plek in de raad zeker nodig.

Wat is het verschil tussen de SP en andere partijen?

Wij hebben veel contact met mensen buiten de verkiezingen met acties in de buurt of op de Hovel. Andere partijen in de raad zie je alleen met verkiezingen. Wij willen samen met de inwoners strijden voor een menswaardige, solidaire en gelijkwaardige samenleving ook in Goirle en Riel. Zonder onze medeburgers kunnen we niet en we zijn er voor elkaar op deze wereld.

Wat is jullie doel?

Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en waar geen armoede is bij kinderen en volwassen. Een samenleving ook waarin wij zorgen voor elkaar en waar de zorg toegankelijk is. Waar iedereen kan wonen en inspraak heeft op zijn omgeving. Waar genoeg  goedkope koopwoningen en huurwoningen zijn niet alleen voor ons maar ook voor de toekomstige generatie. Ons doel wat de natuur en energie betreft is het investeren in groen.

Reactie toevoegen

U bent hier