h

1,6 miljoen, voor fietsers geen fatsoen , DAT gaat de SP niet doen !

16 maart 2018

1,6 miljoen, voor fietsers geen fatsoen , DAT gaat de SP niet doen !

Het nu nog zittende college van VVD, LRG, PvdA en PAG wil 1,6 miljoen euro investeren in de Tilburgseweg en er 2-richtingsverkeer invoeren. Het traject hoek Kalverstraat – Dorpsstraat is al vele jaren een 1-richtingsweg. Dit deel van de Tilburgseweg nu weer openstellen voor 2- richtingsverkeer betekent simpelweg dat het er twee keer zo druk zal worden. 

Maar veel drukker dan in het verre verleden omdat Goirle sindsdien meer inwoners heeft gekregen. Alleen voor vrachtwagens blijft 1-richtingsverkeer van toepassing, maar vrachtverkeer blijft welkom dus.
Het college wil tevens de Tilburgseweg versmallen waardoor fietsers en ander langzaam verkeer een rem moeten gaan vormen voor automobilisten. Fietsers als verkeersdrempels. Wie bedenkt zoiets ?  De SP vindt het een slecht plan omdat de veiligheid van fietsers en mindervaliden die gebruik maken van een scootmobiel, in het geding komt. Veilig Verkeer Goirle deelt die mening. Veel van onze inwoners maken zich zorgen om de veiligheid van fietsers, zeker als het kinderen of ouderen betreft. 

Bovendien is 1,6 miljoen een fors bedrag dat veel mensen graag anders zouden willen besteden. De SP is met mensen in gesprek gegaan op straat en aan de deur en de meest genoemde onderwerpen waar men liever in investeert zijn: Sport &cultuur, goede zorg voor ouderen of armoedebestrijding. 

Zaterdag staat de SP weer op de Hovel of gaat de wijken in, u kunt dan onze enquête Tilburgseweg invullen. De SP wil samen met U het omstreden plan Tilburgseweg van tafel krijgen want:  1,6 miljoen, voor fietsers geen fatsoen, DAT gaat de SP niet doen ! Als u net als de SP voor veiligheid van fietsers en mindervaliden bent, en als u net als de SP 1,6 miljoen niet in asfalt wilt investeren maar veel liever in sport&cultuur en het welzijn van mensen, stem dan op 21 maart op de SP. 

Reactie toevoegen

U bent hier