h

Iedereen een woning in Goirle en Riel

6 maart 2018

Iedereen een woning in Goirle en Riel

De SP ziet een groot tekort aan betaalbare woningen en sociale huur waardoor veel mensen wegtrekken met name staters. De nieuwe wijken zoals de Zuidrand en later de Bakertand, die recent bij Goirle kwam, zijn ideaal om dit te verwezenlijken. Ook door mensen die met CPO en woongroepen actief zijn meer ruimte geven bij het begin.
Meer huurwoningen
De gemeente verschuilt zich graag achter projectontwikkelaars en geeft ze veel macht. Wij zijn eigen baas, de gemeente mag best eisen stellen over betaalbare, sociale woningen en vrijheid voor woon initiatieven Ook de hoogte van de huur kunnen we eisen aan stellen met de huurders aan Leystromen. Dat is nieuw en moeten we zeker oppakken. 
Zuidrand
Wij waren laatst bij de thema-avond voor de Zuidrand. Mooi dat het erfgoed goed behouden is gebleven mede dankzij een SP-motie. Minder tevreden zijn wij over de sociale woningen wat 50 van de 375 zal zijn. 13% van het totaal en de SP zou dat graag hoger zien 25% tot 40%, zou een inhaalslag zijn. Er waren ook initiatieven voor ouderen woongroepen van begin af aan, die er bekaaid van afkwamen. De gemeente moet blij zij met deze burgers en erachter moeten staan, dit is ook niet goed voor de motivatie van burgers. Het besluit is nog niet genomen dus uw stem kan verschil maken. 

Bakertand
Wij hebben een nieuw stukje in Goirle terug de Bakertand. De SP heeft samen met de PAG een voorstel ingediend voor een ecologische buurt waar vrijheid is voor ecologische woon initiatieven zoals Tiny houses, groene daken, groene woongemeenschapen en zoveel meer. Wat is aangenomen. Hopelijk rolt deze wijk een duurzame en gas loze toekomst uit over onze gemeente. De sociale en betaalbare woningen hopen wij hier ook te verwezenlijken.

Riel

Riel vergeten wij ook niet. Wij hebben het onderzoek van Seniorenbelangen Riel met interesse gelezen. Belangrijkste is dat 50% van de senioren wil huren maar er is een beperkt aantal nu beschikbaar. Als er meer betaalbare en sociale huur gebouwd wordt is er doorstroming voor de starters in Riel. Riel is klein maar in Goirle geldt hetzelfde.

Daarom wil de SP meer betaalbare huur en koopwoningen in Goirle en Riel. Voor jong en oud. Voor elkaar bouwen, stem dan SP!

Reactie toevoegen

U bent hier