h

Dure projectleider voor de SP maar ziet belang van sport

26 juni 2018

Dure projectleider voor de SP maar ziet belang van sport

Goirle gaat een tijdelijke projectleider aanstellen, die voor 26 dagen aan de slag gaat en zal daarmee maar liefst een honorarium ontvangen van 20.000 euro. Voor de SP was dat bedrag een doorn in het oog. Zeker als je bedenkt dat projectleiders in vaste dienst gemiddeld zo'n 4000, - per maand verdienen.

Nadat de sportverenigingen knelpunten hebben geïnventariseerd stelde het college voor om een externe projectleider aan te stellen voor het opstellen van concrete plannen. SP-raadslid Eikelenboom: “Binnen de muren van het gemeentehuis geldt echter de norm van zeer royaal. 20.000 euro voor 26 werkdagen past geheel in het plaatje van meten met 2 maten. Dat onrecht schuurt. Zeker naar de starre houding van het college, ons nog vers in het geheugen, toen de oppositie onlangs het college verzocht om op te komen voor het behoud van het minimumloon voor gehandicapten die werken. We zien dat het college werken onder het minimumloon of zelfs werken zonder loon normaal vindt als het gaat om mensen met een zwakke maatschappelijke positie. Als SP staan we voor gelijkwaardigheid.”

De SP  wilden echter de sportverenigingen niet dwarsbomen, met enige weerstand heeft de SP daarom toch ingestemd met het aanstellen van een dure projectleider. Eikelenboom: “We wilden de sportverenigingen in Goirle en Riel geenszins het idee geven dat we hun ambities niet zouden steunen, de SP vindt sport juist heel belangrijk. In het belang van de sportverenigingen zijn we daarom over onze eigen schaduw gestapt. We hopen dat er nu vaart wordt gemaakt met de renovatie van de sportparken.”

Reactie toevoegen

U bent hier