h

SP: Plan Leijoever dient niet het belang van Riel

19 december 2018

SP: Plan Leijoever dient niet het belang van Riel

Tijdens de raad van 18 december jl. vroeg de SP zich sterk af, of het bouwplan voor de Leijoever het belang van Riel en de natuur dient. De gemeente wil  6 woningen bouwen op het voormalige opslag terrein van de Corput. Daarbij komen nog 8 villa’s 10 meter vanaf de Leij, wat normaal 25 meter moet zijn vanwege de natuur. Daar ligt volgens de SP het pijn punt van de buurt.

SP-raadslid Stijn van den Brekel: “Er worden nu villa’s gebouwd 10 meter vanaf de Leij, wat nergens is gebeurd in Goirle. Dat gaat ten koste van natuurgroen. Het is gemeentelijke grond dus niemand heeft er belang bij, dan alleen de gemeente. De SP is bang als wij dit plan goedkeuren het hek van de dam is en langs de hele Leij gebouwd wordt. Dan passeer je onze principiële grens: groen moet groen blijven vooral langs de Leij.”

De SP werd bijgestaan door het CDA die ook erop wees dat het gemeentegrond is. De Rooij: Waarom moet het groter dan het terrein van de Corput. Er is vrees in de buurt dat de hele Leijoever bebouwd wordt. U kunt de buurt duidelijkheid scheppen, door te zeggen dat de rest van de Leij niet bebouwd wordt en dit plan zo blijft of met minder huizen.” Wethouder Schellekens (Lijst Riel Goirle) zei dat de gemeente geen garanties kan bieden dat er nergens langs de Leij gebouwd kan worden, voor de eeuwigheid. “Het wordt groener met 1174 m2, als het niet groene voormalige bedrijfspand gesloopt wordt voor woningbouw. Dus ik wijs het argument dat het ten kosten gaat van waardevolle natuur naar het land der fabelen.” Dat werd met ongenoegen ontvangen door de aanwezige van de buurt.

Een groene partij als de PAG bagatelliseerde de bewoners volgens de SP onterecht dat het alleen om het verpesten van het uitzicht gaat. De SP weet dat omdat ze de locatie bezocht hebben, wat volgens van den Brekel de taak is van de raad. Dejonckhere (PAG): “Het is een strijdt tussen bewoners die er wonen en komen wonen. Er is woonbehoefte van 400 woningen in Goirle, gaan we die woningen allemaal zo bouwen dat ze niet in het zicht staan van de ander. Dat lijkt mij een kunststukje van de eerste orde. Als we dit niet goedkeuren wordt nergens gebouwd.” Deborah Eikelenboom (SP): ”Ik vind het flauw dat meneer een uitspraak doet over uitzicht, terwijl de insprekers, twee weken geleden, hebben gezegd dat het daar niet over gaat. Het gaat er om dat  er stuk natuur verloren gaat.” Het steekt de SP ook dat er villa’s gebouwd worden waar geen behoefte voor is, wat volgens de wethouder en sommige fracties de doorstroming van woningen in Riel bevorderd. De SP denkt dat ouderen echt niet daar gaan wonen, die willen juist kleiner en goedkoper wonen.

Lijst Riel Goirle, de partij van wethouder Schellekens, wil een motie indienen om de gehele speelweide te behouden, waarvan een stuk bebouwd wordt. De SP reageerde daarop om met een voorstel te komen om de grens van 25 meter vanaf de Leij te behouden. Dat zal eventueel samen kunnen.

Reactie toevoegen

U bent hier