h

Succes voor SP, onderzoek gratis ov

8 november 2018

Succes voor SP, onderzoek gratis ov

Afgelopen dinsdag was de behandeling van de begroting voor 2019 van Goirle. De SP boekten winst doordat een motie om te kijken naar gemeentes met gratis ov werd aangenomen. De partij wil de effectiviteit van gratis ov aantonen en hoopt dat het realiseerbaar is in Goirle.

SP-fractievoorzitter Stijn van den Brekel verwoorden het als volgt: “Dat breidt de wereld van mensen met een kleine portemonnee of met eenzaamheid uit, scheelt in de aanschaf van een auto en beter voor de wereld van morgen.” Wethouder Poos (CDA) wil het doen maar stond niet te trappelen zei hij. PvdA-raadslid Criens vreest door minima te benoemen op stigmatisering van deze groep, terwijl ook AOW’ers en werkende armen er behoefte aan hebben. Ze steunden wel net als de PAG en de VVD het idee om te onderzoeken naar de effectiviteit van gratis ov in gemeente die het doen. SP-raadslid Deborah Eikelenboom: “Wij gebruikten 120% van de bijstandsnorm waar ook werkende armen en ouderen met alleen AOW onder vallen. Wij willen het liefst gratis ov voor iedereen, is denk ik niet realistisch maar het onderzoeken waard.”

De SP dienden samen met de Arbeiderspartij een motie in om de zwemvaardigheid van alle kinderen op peil te houden. Eikelenboom: “De zwemvaardigheid onder kinderen is afgenomen en zwemdiploma A is geen garantie”.  Andere partijen vonden dat er genoeg regelingen zijn en ouders hebben een verantwoordelijkheid. Eikelenboom: “Ik vind dat heel makkelijk, want als kinderen in het water raken en niet zwemvaardig zijn het ons alle treft, wat niet mag gebeuren. Scholen hebben ook verkeerslessen dat kinderen veilig in het verkeer zijn. Dan kun je ook denken aan een zwemvierdaagse.” Wethouder Immink (PAG) gaf aan dat minima kinderen een beroep kunnen doen op de kind regeling voor een zwemdiploma. Daarnaast biedt stichting Leergeld met geld van het rijk aan dat kinderen van mei tot september gratis kunnen zwemmen met ouder of begeleider. Dat heeft ze onderzocht na de aankondiging van de SP en de Arbeiderspartij van de motie. Dus voor die groep een succesje maar het zwemvaardig blijven van alle kinderen werd niet overgenomen.

Van den Brekel begon zijn betoog dat we meer naar de waarden moeten kijken dan naar de kosten. Dat lijdt tot wijzen besluiten. Daarom steunden SP de voorstellen voor een cultuurnota en kwijtschelding van het cc Jan van Besouwhuis. Cultuur is de SP veel waard.

“Als we meer waarden hechten aan het milieu en natuur en minder aan de economie. Zou dat veel slechte plannen voorkomen. Neem bijvoorbeeld de twee richting op de Tilburgse weg, is niet alleen slecht voor fietsers en mindervalide ook voor de gezondheid van mens en milieu. Denk aan het fijnstof die vrijkomt met de remmende auto’s, aldus van den Brekel.” Ook vroeg de SP of de proef op Tilburgse weg doorgaat nu de hoek niet wordt bebouwd. De SP is blij voor de tuin en Goirle dat het groen blijft.

Veel partijen vinden duurzaamheid belangrijk maar vinden het belangrijk daarmee te wachten tot het voorstel voor de energietransitie. Wat zeer belangrijk is ook voor de SP met de inzet dat het naar draagkracht moet gebeuren. Te denken valt aan een lokale energie coöperatie, waardoor alle burgers meeprofiteren. Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier