h

Hallo allemaal!

Welkom op de website van de SP in Goirle. Onze afdeling omvat de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek.

7 mei 2008

Afval, het blijft een probleem...

Er worden miljoenen verdiend met het ophalen van ons afval. Het wordt soms verkocht aan andere landen, of naar ontwikkelingsgebieden verscheept om te recyclen of domweg te storten. En altijd krijgt u als burger te horen dat u als vervuiler moet betalen.

Lees verder
9 april 2008

Kunst moet wel bereikbaar zijn!

Burgemeester Machteld Rijsdorp heeft op 28 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis de expositie “Different Worlds” geopend. Er is werk te zien van Suus Suiker. Volgens het persbericht werd de opening muzikaal omlijst door de pianist Jakub Karczewski. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover de berichten in de media.

Lees verder
9 april 2008

Irak, op zoek naar de waarheid

Op de opiniepagina van het Brabants Dagblad van vrijdag 21 maart jl. stonden twee stukken over Irak. Het stukje “Commentaar”, ging in op het zwijgen van premier Balkenende over de reden waarom ons land destijds de inval in Irak steunde. Het was niet ondertekend.

Lees verder
12 maart 2008

Wat is uw ervaring met de regiotaxi?

De klachten over de regiotaxi bestaan nog steeds. Nog altijd moeten de gebruikers veel te lang wachten, of komt de taxi veel te vroeg. Steeds opnieuw worden afspraken gemaakt tussen de deelnemende partijen.

Lees verder
8 maart 2008

Wat wil Wilders?

Geert Wilders zegt veel over moslims en migranten. Maar hij zegt ook veel over andere kwesties. Dat blijft goeddeels verborgen, en dat vindt Wilders niet erg. Het wetenschappelijk bureau van de SP heeft de politiek van Wilders geanalyseerd, onder andere aan de hand van 250 moties die de PVV heeft ingediend.
De conclusie: hij biedt geen oplossing voor de problemen van de gewone, verontruste burgers.

Lees verder
25 februari 2008

De kranten in week 8, links of een ruk naar rechts?

Het Brabants Dagblad van woensdag 8 februari schreef over de wens van minister Rouvoet van Jeugd en gezin. Hij wil een discussie over het feit dat er in Nederland te weinig kinderen geboren worden. Dat is volgens de minister slecht voor de economie en de vergrijzing wordt onbetaalbaar. De minister was nog niet uitgesproken of hij kreeg bijval.

Lees verder
3 februari 2008

BUSJE KOMT ZO? ……………………………………

In 2007 heeft de SP een record aantal klachten ontvangen over de deeltaxi en welzorg.
Een gebrekkige bereikbaarheid van de centrale, taxi’s die veel te laat kwamen of juist te vroeg of er werd verkeerd vervoer aangeboden bij rolstoelers. Chauffeurs die ronduit onbeschoft tekeer gingen tegen klanten het kwam allemaal aan de orde.

Lees verder
3 februari 2008

Vuurwerk, Duurwerk !!

Nederland heeft het feestje van de jaarwisseling achter de rug. Eerst werd verteld dat de jaarwisseling rustig was verlopen maar niets bleek minder waar toen de balans van de schade werd opgemaakt. Ruim 11miljoen euro! Op veel plaatsen zijn auto's en scholen in brand gestoken. En helaas is Goirle wat dat betreft de dans niet ontsprongen want ook in de Hellen gingen de noodlokalen van basisschool de Bongerd verloren door brand die werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Lees verder
16 oktober 2007

Bosplantsoen blijft!

De bewoners rond het bosplantsoen hebben een brief ontvangen van de gemeente waarin bevestigd wordt dat het bosplantsoen behouden blijft en dat de inrichting van de locatie Fonkelsteen aangepast wordt. De gemeente laat weten dat ze geluisterd hebben naar het Protest uit de Hellen.

Lees verder
23 augustus 2007

Geen beton in de groene long!

VOOR BEWONERS GRENZEND AAN HET BOSPLANTSOEN
Nu de zomervakantie er bijna opzit gaan we door met de actie.
Geen Beton in de Groene Long !!
We gaan onze aandacht nu vooral richten op het bosplantsoen gelegen achter de Dieze, Wit Hollandven en Baarsven.De gemeente is van plan dit bosplantsoen te offeren voor rijtjeswoningen.

Lees verder

Pagina's