h

Nieuws uit 2007

16 oktober 2007

Bosplantsoen blijft!

De bewoners rond het bosplantsoen hebben een brief ontvangen van de gemeente waarin bevestigd wordt dat het bosplantsoen behouden blijft en dat de inrichting van de locatie Fonkelsteen aangepast wordt. De gemeente laat weten dat ze geluisterd hebben naar het Protest uit de Hellen.

Lees verder
23 augustus 2007

Geen beton in de groene long!

VOOR BEWONERS GRENZEND AAN HET BOSPLANTSOEN
Nu de zomervakantie er bijna opzit gaan we door met de actie.
Geen Beton in de Groene Long !!
We gaan onze aandacht nu vooral richten op het bosplantsoen gelegen achter de Dieze, Wit Hollandven en Baarsven.De gemeente is van plan dit bosplantsoen te offeren voor rijtjeswoningen.

Lees verder
23 augustus 2007

Thuiszorg actie ook in Goirle!

De kranten hebben er de afgelopen weken mee vol gestaan: duizenden thuiszorghulpen moeten vrezen voor hun baan en moeten ervoor vrezen dat ze in de toekomst tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden (alfahulpconstructie) aan het werk worden gezet. Dit is het gevolg van de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke Ondersteuning) die gemeenten ertoe aanzet de huishoudelijke verzorging zo goedkoop mogelijk in te kopen.

Lees verder
17 juni 2007

De commissie ruimte is zaterdag 16 juni naar de wijk de Hellen gekomen, het eerste succes is binnen!

De commissie ruimte is zaterdag 16 juni naar de Hellen gekomen, het eerste succes is binnen!
Het crossbaantje blijft behouden en er wordt niet gebouwd achter de Dieze!

Lees verder
17 juni 2007

Wat hebben de groenomvormingsplannen van de gemeente Goirle te maken met het milieu en uw gezondheid?

De inspraakavonden over de groenomvormingsplannen zijn voorbij. Wethouder van Boxtel heeft de verschillende wijken op bezoek gehad en middels een presentatie de plannen bekendgemaakt. Vele Goirlenaren zijn daarvan geschrokken, er verdwijnen veel bomen en struiken in onze gemeente. Een van de ambtenaren sprak zelfs van 900 bomen! En dan zijn er nog vele grijze gebieden!

Lees verder
13 juni 2007

zaterdag 16 juni komt de commissie ruimte naar de Hellen!

Zaterdag 16 juni ’aanstaande gaan de leden van de commissie ruimte op werkbezoek in de Hellen. Van ± 11.00 uur tot 13.00 uur zullen wij samen met de ‘Vrienden van de groene long’ aanwezig zijn met muziek op de Frankische driehoek. We rekenen op uw aanwezigheid, het is immers in het belang van uw eigen wijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier