h

Nieuws van de afdeling

17 april 2020

SP solidair tijdens Corona crisis

Wij als SP zijn begaan met alle slachtoffers van de Corona epidemie die onze samenleving treft. Wij waarderen de mensen die hard werken om Nederland te genezen en draaiend te houden. Voor ons is wel duidelijk dat de beroepen in de gezondheidszorg en andere die hardwerken de waardering van nu, na de crisis moet blijven. Daarnaast waarderen wij de initiatieven uit de samenleving voor deze mensen en ook tegen de eenzaamheid die ouderen en mensen met een beperking nu treffen. Zet deze solidariteit voor elkaar voort.

Lees verder
24 februari 2020

SP haalt met de Bakertand zilver met een gouden randje

De gemeenteraad van Goirle is 18 februari JL. akkoord gegaan met de koers voor de nieuwe wijk met de naam Bakertand. De raad heeft echter besloten, tegen zin van het college, dat in de nieuwe woonwijk voldoende betaalbare huur en koopwoningen moeten komen, zo’n 40%. Daarnaast moet het groene karakter behouden blijven. Het CDA, PAG en LRG diende daar een voorstel voor in. De SP wilden een stap verder gaan door te pleiten voor 50% betaalbaar, zodat er een eerlijke verdeling ontstaat. Dat voorstel heeft het niet gehaald.

Lees verder
16 december 2019

Last van Houtstook?

De SP hoort van enkele inwoners in Riel en Goirle dat ze overlast ondervinden van houtstook. Dit kan zijn door bijvoorbeeld. barbecues, houtkachels, open vuur, vuurkorven of open haarden. Nu de winter aankomt worden open haarden en houtkachels aangestoken voor de sier of warmte, wat onbewust overlast veroorzaakt bij mensen met longziekten.

Lees verder
23 november 2019

Succesvolle Begrotingsraad voor de SP

De SP heeft de helft van de eigen en een aantal gedeelde voorstellen erdoor gekregen. Dit vond plaats tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad van Goirle, die duurde 3 dagen vanaf 12 t/m 14 november. Waarbij 55 voorstellen werden ingediend. De SP stemt in met de begroting door dit succes. Voor de meerjarenbegroting houdt de SP een slag om de arm, omdat hierin nog veel kan veranderen.

Lees verder
17 november 2019

Johanneke van Amelsfoort krijgt de Zilveren Tomaat

Foto: SP

Op de algemene ledenvergadering van SP Goirle heeft Tiny Kox Johanneke van Amelsfoort, bestuurslid en medeoprichter van SP afdeling Goirle, de zilveren tomaat opgespeld gekregen in bijzijn van haar kinderen en mede SP leden. 

Lees verder
20 oktober 2019

College, nu fatsoen tonen voor gehandicapten!

Geacht college, Mei 2016 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen van de PvdA en de SP voor een inclusie agenda, naar aanleiding van het VN- verdrag voor mensen met een beperking. In dit verdrag worden gemeente wettelijk verplicht zijn, in beleid en werkzaamheden meer rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen. De raad moet jaarlijks kijken of wij deze doelstellingen halen en hoe. Welke zaken wel of niet zijn  gerealiseerd. De gemeente overweegt deze agenda in het kader van bezuinigingen stop te zetten, terwijl het nog steeds niet in werking is gesteld. Dit voorstel is niet alleen  verwerpelijk. Dit geldt eveneens voor de bezuiniging op aangepast sporten. Mensen met een beperking wachten al te lang op meer medemenselijkheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier